NEWSLETTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Το τελευταίο τετράμηνο του 2023 ήταν ιδιαίτερα δραστήριο για τον Σύλλογο Γονέων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

Σας ανακοινώνουμε ότι το μέλος μας, κος Γεώργιος Γεωργίου λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν δύναται να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και υπέβαλε την παραίτησή του. Την θέση του αναλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος, κος Στέλιος Ριτζάκης.

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο κος Πάνος Σταματίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, εκπροσωπεί τους γονείς ως επίσημο μέλος της επιτροπής καταπολέμησης της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, που έχει συσταθεί από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, με κύριο στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση τους.

-Επικοινωνήσαμε κατά την τακτική μας συνάντηση με την διοίκηση, τα δικά σας αιτήματα και λάβαμε τις εξής απαντήσεις:

1) Ενισχυτική διδασκαλία

Απευθύνεται σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, στα μαθήματα Γλώσσας, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών και πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος. Οι καθηγητές είναι πάντα διαθέσιμοι να απαντήσουν σε απορίες των μαθητών τους, είτε μέσω του e-απορία, είτε με άλλους τρόπους επικοινωνίας π.χ μέσω e-mail.

2) Καθυστερήσεις δημιουργίας ομάδων teams στην αρχή της χρονιάς και ελλείψεις στις αναρτήσεις καθηκόντων

Οι ομάδες των ξένων γλωσσών αργούν να δημιουργηθούν συγκριτικά με τις ομάδες των ελληνικών, εφόσον τα διάφορα τμήματα δημιουργούνται κατόπιν αξιολόγησης των μαθητών, μια διαδικασία που μπορεί να χρειαστεί και ένα μήνα για να ολοκληρωθεί.

Τα καθήκοντα έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να αναρτώνται σε διαφορετικό χώρο εντός της ομάδας, αλλά το υλικό υπάρχει μέσα στην εφαρμογή. Εν μέρει, ενοχοποιούνται κάποιες ρυθμίσεις ασφαλείας, αλλά το σχολείο θα επιληφθεί επί του θέματος.

3) Οι συσκευές i pad στην Ε' και ΣΤ' δημοτικού παραδόθηκαν στου μαθητές χωρίς εφαρμογές και ρυθμίσεις ασφαλείας, οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι θα εγκαθιστούσαν οι ίδιοι τις απαραίτητες εφαρμογές με αποτέλεσμα να εγκαταστήσουν πλήθος άσχετων εφαρμογών.

Η απάντηση του σχολείου ήταν ότι υπήρξε e-mail τον Μάιο που ενημέρωνε ότι οι συσκευές θα ήταν ξεκλείδωτες.

Η πρόταση του Συλλόγου είναι να διοργανώνεται ένα σεμινάριο για τους γονείς στην αρχή της χρονιάς ή να διανέμεται παρουσίαση powerpoint με τις απαραίτητες οδηγίες προς τους γονείς, προς καλύτερη ενημέρωσή τους.

4) Αίτημα για εκλογικευμένη χρήση της τεχνολογίας, και επαφή με τα βιβλία και τη γραφή, καθώς και βελτίωση των βιβλιοτετραδίων, ιδίως των θετικών επιστημών με εμπλουτισμό της θεωρίας και με περισσότερα παραδείγματα. Το σχολείο υποστήριξε ότι το εκπαιδευτικό μοντέλο που ακολουθείται είναι βραβευμένο και σωστό. Κάθε χρόνο μπορεί να υπάρχουν αλλαγές και βελτιώσεις.

5) Σχετικά με τη λειτουργία ομίλων, τέθηκαν τα εξής ζητήματα

α) ο Όμιλος Ρητορικής και το MUN γίνονται ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι μαθητές

β) δεν υπάρχουν όμιλοι στο Δημοτικό, στο πλαίσιο που λειτουργούσαν πριν τον COVID-19

γ) σε δραστηριότητες After School οι γονείς προβαίνουν σε προεξόφληση, αλλά υπάρχουν κάθε χρόνο περιπτώσεις που τελικά δεν γίνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται ο οικογενειακός προγραμματισμός. Από τη στιγμή που η μία πλευρά αναλαμβάνει μια δέσμευση (με την προεξόφληση), το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για την άλλη πλευρά.

Η Διεύθυνση του Σχολείου δεν έλαβε σαφή θέση.

6) Μεγάλος αριθμός μαθητών σε τμήματα ξένων γλωσσών

Η διεύθυνση ανέφερε ότι λειτουργούν 39 τμήματα, εκ των οποίων 7 έχουν περισσότερους από 18 μαθητές και μόνο 2 τμήματα με περισσότερους από 25. Επίσης, είπε ότι ο πληθυσμός των μαθητών μοιράζεται βάσει επιπέδου στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, αλλά περιπτώσεις κατά τις οποίες μεμονωμένα οι μαθητές αλλάζουν επίπεδο, θα πρέπει να μετακινηθούν από ένα τμήμα σε άλλο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφοροποιήσεις στο μέγεθος κάθε τμήματος.

7) Αίτημα για αναπληρώσεις απόντων δασκάλων-καθηγητών ζητήσαμε η αναπλήρωση να γίνεται κατά το δυνατόν από εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας, και σε κάθε περίπτωση να είναι δημιουργική/παραγωγική η αναπλήρωση και όχι χαμένη ώρα.

8) Αίτημα για επαναφορά της κολύμβησης σε όλο το δημοτικό.

Η Διεύθυνση ήταν κάθετα αρνητική. Επικαλέστηκε ότι πολύ λίγοι γονείς θέλουν την κολύμβηση, ενώ οι περισσότεροι δεν θέλουν.

9) Αίτημα για καλύτερο προγραμματισμό των διαγωνισμάτων

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε από τον Σύλλογο ότι, στα forms δεν προβλέπεται διαφοροποίηση για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και χρήζει βελτίωσης προς αυτή την κατεύθυνση.

10) Ζητήθηκαν διευκρινίσεις ως προς τα διαλείμματα, εφόσον υπάρχουν δίωρα μαθήματα με πεντάλεπτο διάλειμμα εντός της αίθουσας και ίσως δεν είναι αρκετό για να ξεκουράζονται τα παιδιά. Η απάντηση της διοίκησης είναι ότι στο Δημοτικό υπάρχουν 50΄διαλείμματος κάθε ημέρα, ενώ παλιότερα πριν την αλλαγή του ωραρίου ήταν 55΄, αλλά οι μαθητές δεν εκφράζουν παράπονο.

11) Θέματα επιτήρησης στα διαλείμματα. Ζητήσαμε να επανεξεταστεί ο αριθμός και η τοποθέτηση κάθε επόπτη, ώστε να υπάρχει καλύτερη κάλυψη των χώρων και των περιστατικών.

12) Θέματα επικοινωνίας με το Ιατρείο, την Τεχνική Υποστήριξη και το Γραφείο Κίνησης. Ενώ στα δύο πρώτα διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην επικοινωνία είναι θέμα φόρτου εργασίας, το Γραφείο Κίνησης ο Σύλλογος ισχυρίστηκε ότι δεν ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε.

13) Δυσλειτουργικά σχολικά δρομολόγια κυρίως σε μακρινές από το σχολείο περιοχές.

Ο Σύλλογος επισήμανε ότι εφόσον δεν γίνουν αλλαγές, τότε το Σχολείο δεν θέλει να δει και να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό πρόβλημα. Τα δρομολόγια δείχνουν πρόχειρα σχεδιασμένα, ειδικά για τους μακρινούς προορισμούς, και χωρίς πρόβλεψη ή ευελιξία σε πιθανές καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση ότι το Σχολείο δεν ενδιαφέρεται να εξυπηρετήσει μαθητές σε αυτές τις περιοχές.

Το σχολείο απάντησε ότι υπάρχει αλλαγή κουλτούρας σχετικά με τα σχολικά και σε μερικά χρόνια θα εδραιωθεί η νέα κουλτούρα στους γονείς , παρόλα αυτά επιθυμεί να εξυπηρετήσει όλους τους προορισμούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

14) Σχετικά με τις ψυχολόγους του Σχολείου και τα σεμινάριά τους, προτείναμε να ανανεωθεί το πρόγραμμά τους, και μεταφέραμε την άποψη αρκετών γονέων ότι το υβριδικό σύστημα παρακολούθησης σεμιναρίων βοηθάει στην αύξηση της συμμετοχής. Επίσης, εντός των τάξεων, ζητήσαμε να θίγουν και θέματα ψυχοκοινωνικά και ψυχικής ενδυνάμωσης.

15) Για το mentoring, εκφράσαμε την ικανοποίησή μας, καθώς εφαρμόστηκε η εισήγησή μας για επιλογή μέντορα από τους μαθητές. Μεταφέραμε, όμως, τον προβληματισμό μας δεδομένου ότι καθυστερούν οι συναντήσεις με τους μέντορες.

16) Τέλος, επιγραμματικά αναφέρθηκε το πάγιο πρόβλημα του βάρους της τσάντας που έχει επιδεινωθεί με τον μαθητικό υπολογιστή.

-Συνδιοργανώσαμε με το σχολείο, στα πλαίσια των δράσεων Dogether

1) Το πρώτο Parents day. Μέρα γνωριμίας με τον Σύλλογο και τους γονείς σε χαλαρό περιβάλλον στον κήπο του Νηπιαγωγείου.

2)Σεμινάριο συναισθηματικής αγωγής «Μαθαίνω να επικοινωνώ με το παιδί μου, δίχως προστριβές και διαμάχες»

3) Εθελοντική Αιμοδοσία κατά την διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου Bazaar.

-Διοργανώσαμε πολιτιστικές εξορμήσεις

1) Παρακολουθήσαμε την εξαιρετική συναυλία «Πάλι Μαζί» του Στέφανου Κορκολή και του Γιώργου Χατζηνάσιου στο Ηρώδειο.

2) Παρακολουθήσαμε την θεατρική παράσταση UNDERGROUND στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ,

-Συμμετείχαμε

1) στο 15o Race for the Cure στο Ζάππειο.

2) σε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

3) στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του σχολείου με δικό μας πάγκο, όπου προσφέραμε εδέσματα και κρασί στους γονείς του σχολείου μας.

-Προσφέραμε ως Χριστουγεννιάτικη προσφορά 300 ευρώ, από το ταμείο του Συλλόγου, στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Νοσηλεία που προσφέρει νοσηλεία κατ' οίκον και στηρίζει ανήμπορους και ηλικιωμένους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά δωροεπιταγών από σουπερμάρκετ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οικογένειες χαμηλού και πολύ χαμηλού εισοδήματος με ανήμπορους και ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.

Δεν ξεχνάμε να πληρώσουμε την ετήσια συνδρομή για το 2024

Η συνδρομή είναι 15 ευρώ ανά οικογένεια και μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό μας, στην Εθνική Τράπεζα:

ΙΒΑΝ: GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

Παρακαλείστε στην αιτιολογία να αναγράφετε τα ονόματα και των δύο γονιών της οικογένειας για να διευκολύνεται η αντιστοίχιση με τα εγγεγραμμένα μέλη.

Επικοινωνείτε μαζί μας:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα

e-mail:sylgondimd1@gmail.com

site: https://syllogos-goneon-ekp-doyka.webnode.gr

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σας περιμένουμε στα Εκπαιδευτήρια Δούκα 

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 

ώρα 19:00

Αίθουσα Innovatorium 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ PARENTS DAY 

Προσκαλούμε όλες τις οικογένειες των Εκπαιδευτηρίων Δούκα για να περάσουμε ένα όμορφο σαββατιάτικο πρωϊνό, στον κήπο του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και να γνωριστούμε από κοντά.

Θα υπάρχουν επαγγελματίες διασκεδαστές για τα παιδιά και facepainting από τους μαθητές -εθελοντές του τμήματος ARTS, του IB του σχολείου μας. 

Προαιρετικά, μπορείτε να φέρετε κάποια χειροποίητα ή αγοραστά σνακ  ή χυμούς. 

Η εκδήλωση είναι προσφορά του Συλλόγου Γονέων και ανήκει στο πλαίσιο των δράσεων dogether με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 


Η μάστιγα των ναρκωτικών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φόβους κάθε γονέα. Δεν κάνει διακρίσεις σε φύλο, ηλικία, οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Τα ναρκωτικά είναι δίπλα μας, μπορεί να αφορούν το παιδί του φίλου μας ή του γείτονά μας, μπορεί να πλησιάσουν και το δικό μας παιδί. Ως γονείς, μπορούμε να θωρακίσουμε τα παιδιά μας από τον κίνδυνο των ναρκωτικών, αποκτώντας την κατάλληλη γνώση και τον σωστό τρόπο προσέγγισης για να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Οφείλουμε να καταλάβουμε έγκαιρα τα σημάδια αν το παιδί μας έχει παρασυρθεί στα ναρκωτικά και να προλάβουμε τον εθισμό σε αυτά.

Ο Σύλλογος Γονέων αφουγκραζόμενος την ανάγκη των γονέων για σωστή ενημέρωση συνδιοργανώνει μαζί με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα ένα δια ζώσης Σεμινάριο της Gordon Hellas με θέμα:

«Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών»

με εισηγητή τον Kο Γιάννη Αβραμίδη

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00-21:00

στο ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΪΣ

Δηλώστε συμμετοχή στο παρακάτω link:

https://www.surveymonkey.com/r/7KHSKYM

Κάθε γονέας πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστά την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής.

Μέσα από την ανοιχτή συμμετοχή των γονέων, καθώς και με τη χρήση πολλαπλών παραδειγμάτων, γίνεται μια διαδραστική παρουσίαση όπου απαντώνται πολλά ερωτήματα, όπως:
Τι είναι τα ναρκωτικά;
Οι επιπτώσεις τους στον χρήστη και στην οικογένεια.
Γιατί και πότε ένα παιδί παίρνει ναρκωτικά;
Πότε το καταλαβαίνουν οι γονείς;
Ποια τα συμπτώματα και ποια τα όπλα των γονιών;
Πότε να μιλήσετε στο παιδί;
Τι να του πείτε;
Πώς προετοιμάζεστε μαζί με το παιδί;

Λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, η ηχογράφηση ή η βιντεοσκόπηση της συνάντησης.


Λίγα λόγια για τον ομιλητή

Ο Γιάννης Αβραμίδης είναι Person Centered Counsellor και Supervisor του Parent Effectiveness Training της Gordon Hellas. Δούλεψε εθελοντικά σε ομάδες υποστήριξης και εκπαιδεύτηκε, μεταξύ άλλων, στην προσωποκεντρική συμβουλευτική. Ασχολείται με τη συμβουλευτική, την εποπτεία προσωποκεντρικών συμβούλων και με διαλέξεις για την πρόληψη κατά των ναρκωτικών.

Το Σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος«DoGether» και είναι προσφορά των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και του Συλλόγου Γονέων

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή για μια ξεχωριστή αποκριάτικη γιορτή για όλους εμάς, τα παιδιά και τους φίλους μας, που θα μείνει αξέχαστη!

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023και ώρα 12.00-17.00, σας περιμένουμε σε έναν πολύ όμορφο χώρο, στο ΚΕΛΛΑΡΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, για διασκεδάσουμε μαζί με τα παιδιά μας, στο καλύτερο αποκριάτικο πάρτι της χρονιάς!

https://www.kellari.gr/

16ο χλμ Λεωφόρος Σπάτων, Παλλήνη, 153 51

Την διασκέδασή μας έχει αναλάβει η ομάδα TRIKIFUN (https://www.trikifun.gr/)για να παρασύρει παιδιά και μεγάλους σε τρελόαποκριάτικο ξεφάντωμα με DJ, ανιματέρ,ταχυδακτυλουργό, ευρηματικές ομαδικές δραστηριότητες, μουσική και πολύ χορό!!!

Απελευθερώστε την φαντασία σας και την δημιουργικότητά σας και μασκαρευτείτε! Συμμετέχετε στον διαγωνισμό στολής για να κερδίσετε όμορφα δώρα!

Θα απολαύσουμε ένα πλούσιοbuffetμε νόστιμα πιάτα (δείτε το συνημμένο μενού για ενήλικες και παιδιά), καλό κρασί και αναψυκτικά απεριόριστης κατανάλωσης, χορό και πολύ κέφι!

Η πρόσβαση στο ΚΕΛΛΑΡΙ είναι εύκολη μέσω της Αττικής Οδού και υπάρχει διαθέσιμος χώρος parking.

Η τιμή της πρόσκλησης είναι 35 Ευρώ για τους ενήλικες και για μεγαλύτερα παιδιά και 25 Ευρώ για τα παιδιά δημοτικού.

Ένα μοναδικό πάρτι για όλους!

Οργανώστε λοιπόν την παρέα σας, με τα παιδιά σας και τους φίλους σας και δηλώστε συμμετοχή έως και την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, στο emailτου Συλλόγου (sylgondimd1@gmail.com).

Σας περιμένουμε!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ 

Αγαπητοί γονείς των μαθητών και μαθητριών των Εκπαιδευτήριων Δούκα,

Ο Σύλλογος Γονέων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα ιδρύθηκε πριν από έντεκα χρόνια από μια παρέα ενθουσιωδών, οραματιστών γονιών, που μέλημα τους ήταν η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών, η διατήρηση του υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου του σχολείου, η μεταλαμπάδευση ηθών και αξιών καθώς και η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο Σύλλογος μέσα σε αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκε, εξαιτίας του ζήλου και της αφοσίωσης των μελών μας, ξεπέρασε δυσκολίες, απέκτησε εκατοντάδες μέλη και εξελίχθηκε σε σημαντικό κομμάτι της ευρύτερης οικογένειας των Εκπαιδευτηρίων. Τα μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου με το μεράκι τους, αλλά και σε στενή συνεργασία με την διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, πραγματοποίησαν πολυάριθμες δράσεις, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Οι πρόσφατες εκλογές του Νοεμβρίου που έλαβαν χώρα μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ανέδειξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Μαρία (Μαριάννα) Καρέλα - Μαρινάκη, Πρόεδρος

Ιωάννα Πετρουλάκη - Μουνδρέα, Αντιπρόεδρος Α'

Φωτεινή Δορκοφύκη - Λέντζα, Αντιπρόεδρος Β'

Ιωάννης Βαμβάκος, Ταμίας

Σταύρος Σκρίνης, Γραμματέας

Γεώργιος Γεωργίου, Μέλος

Παναγιώτης Σταματίου, Μέλος

Όλα τα μέλη του Δ.Σ., με ποικιλόμορφη εργασιακή και κοινωνική εμπειρία, προσφερόμαστε εθελοντικά, για να ασχοληθούμε ενεργά με τα θέματα που απασχολούν τους γονείς και τους μαθητές/τριες των Εκπαιδευτηρίων. Πιστοί στις αρχές και αξίες του Συλλόγου προσβλέπουμε σε μια αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους γονείς, τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στόχος μας, μεταξύ άλλων είναι να εμφυσήσουμε στα παιδιά μας το υψηλό αίσθημα προσφοράς, φιλομάθειας και αγάπης για τις τέχνες και τα γράμματα.

Απευθυνόμενοι στο σύνολο των γονέων, θα θέλαμε να σας καλέσουμε να εγγραφείτε στο Σύλλογο και να ενδυναμώσετε τις προσπάθειες μας, στηρίζοντας το έργο μας και την αγάπη μας για το σχολείο. Ιδανικό μας στόχο, αποτελεί η εγγραφή όλων των γονέων στο Σύλλογο, γιατί πιστεύουμε στην δυναμική σας και στην ικανότητα προσφοράς σας.

Μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

https://docs.google.com/forms/d/1INSJ34-tYa4eLuFxwbHFf9514XVWcPCAs5kM-_kdaQU/edit

Η συνδρομή ανέρχεται στα 15 ευρώ ετησίως ανά οικογένεια.

Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας στο Facebook και να περιηγηθείτε στο site του Συλλόγου: https://syllogos-goneon-ekp-doyka.webnode.gr για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας.

Ευχαριστούμε ολόψυχα όλους όσους συμμετείχατε στη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και μας τιμήσατε με την προτίμησή σας.

Με εκτίμηση

Η Πρόεδρος

Μαριάννα Καρέλα - Μαρινάκη

CHRISTMAS BAZAAR 2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ 


Τα μέλη του Συλλόγου μας ήταν παρόντα το Σάββατο στις 3 Δεκεμβρίου 2022, στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, όπου πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του σχολείου μας!

 Καλοσωρίσαμε όλους τους γονείς που μας επισκέφτηκαν στον πάγκο μας, συνομιλήσαμε μαζί τους, κεράσαμε κρασάκι και χειροποίητα εδέσματα φτιαγμένα από τις κυρίες του Συλλόγου μας και ανταλλάξαμε ευχές! 

Ο Σύλλογος Γονέων στηρίζει έμπρακτα τους σκοπούς του Χριστουγεννιάτικου Bazaar με έντονο το αίσθημα προσφοράς και αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Ο Σύλλογος μας μαζί με το Σχολείο και τον ΑΣΕΔ οργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία και μαζεύτηκαν 20 φιάλες αίμα, για να προσφερθούν στους συνανθρώπους μας που τις έχουν ανάγκη.


Η χαρά των γονιών και των παιδιών ήταν έκδηλη, ύστερα από δύο χρόνια απουσίας από το Χριστουγεννιάτικο bazaar!

Αθλητικές εκδηλώσεις πλαισίωσαν την ημέρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά μας έφτιαξαν  όμορφες κατασκευές  με τις  δασκάλες τους και τα πούλησαν για καλό σκοπό.

Τα έσοδα του bazaar διατέθηκαν στο Σωματείο ΕΛΙΖΑ που η δράση του είναι η προστασία των παιδιών και η πρόληψη από  κάθε μορφής κακοποίηση.
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Οι εκλογές του Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2022 και ανέδειξαν το νέο Διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα, κατά την πρώτη τακτική συνέλευση ,που έλαβε χώρα την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022, στα Εκπαιδευτήρια Δούκα. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) ΚΑΡΕΛΑ-ΜΑΡΙΝΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ-ΜΟΥΝΔΡΕΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'

ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΝΙΑ) ΔΟΡΚΟΦΥΚΗ-ΛΕΝΤΖΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΡΙΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ

Ο Σύλλογος σε συναυλία στο Ηρώδειο για την ένωση "Μαζί για το παιδί".

 Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τραγουδάει τραγούδια της Μελίνας 

Ο Σύλλογός μας θέλοντας να καλωσορίσει την σχολική χρονιά 2022-2023 με θετικό πνεύμα και αίσθημα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην παρακάτω πολιτιστική εκδήλωση.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, για άλλη μία φορά βρίσκεται δίπλα στην Ένωση «Μαζί για το παιδί» με μία μοναδική φιλανθρωπική συναυλία στον αγαπημένο της χώρο, το Ηρώδειο, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. Μία μαγευτική βραδιά με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη να ερμηνεύει τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου, Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Νίκου Γκάτσου, Γιάννη Ρίτσου, Μιχάλη Κακογιάννη, Βαγγέλη Γκούφα, Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου κ.α. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την στήριξη των σωματείων-μελών της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».Λίγα λόγια για το «Μαζί για το Παιδί»: Το «Μαζί για το Παιδί» και τα σωματεία-μέλη του εργάζονται εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια. Το 2016 τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για την κοινωνική του προσφορά

Ο Σύλλογος οργάνωσε εκδρομή για τους πρόσφυγες Ουκρανούς μαθητές που φιλοξενεί το Σχολείο μας

Στον τόπο αυτό όταν θα πάτε,

Σκηνές αν δείτε στη σειρά,

Δε θα 'ναι κάμπινγκ για τουρίστες,

Θα 'ναι μονάχα προσφυγιά.

Το βλέμμα των Ουκρανών προσφύγων μαθητών που απαρτίζουν το νεοσύστατο Τμήμα στο Νηπιαγωγείο του Σχολείου μας...σαν να σκοτείνιασε λίγο. Συνειδητοποιούν τα μικρά αυτά πλασματάκια, βιωματικά και βαθμηδόν, ότι δεν ήρθαν στη χώρα μας για ταξίδι αναψυχής, αλλά πως είναι πρόσφυγες...Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προσέφερε μια εκδρομή, μια μέρα ξεγνοιασιάς για τους μικρούς αυτούς ξεριζωμένους και τις μητέρες τους.Επισκεφτήκαμε το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, θαυμάσαμε τα ζώα, μάθαμε πολλά γι' αυτά με τη βοήθεια ξεναγού και διερμηνέα, και γευματίσαμε με θέα τις καμηλοπαρδάλεις.Η συγκίνηση ήταν απίστευτη! Και με μια υπόσχεση ελευθερίας αποχωρήσαμε άλλοι για τα σπίτια τους κι άλλοι για τους ξενώνες.

Ένα ολόκληρο Τμήμα στο Νηπιαγωγείο τους άνοιξαν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα για να υποδεχθούν εντελώς δωρεάν 19 παιδάκια από την Ουκρανία 4 και 5 ετών, από τη Δευτέρα 4 Απριλίου μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία με τίτλο eDucation without Borders.
Το σχολείο αφού επικοινώνησε με την Πρεσβεία της Ουκρανίας, στη συνέχεια και με την υπόδειξή της, συνεργάστηκε με την οργάνωση United Diaspora of Ukraine (ένωση Ουκρανικών Οργανώσεων στην Αθήνα) για να γίνει ο συντονισμός.
Στόχος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι αφενός, να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνική και σχολική ζωή και αφετέρου, να διευκολύνουν τους γονείς τους στην προσπάθειά τους να συντονιστούν και να οργανώσουν τη διαμονή τους στην Αθήνα.
Όλη η σχολική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων αγκάλιασε αμέσως αυτήν την πρωτοβουλία με πρώτους και καλύτερους τους εκπαιδευτικούς, που προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα αλλά και τον Σύλλογο Γονέων.
Έτσι, με την πολύτιμη συμβολή όλων, σχεδιάστηκε ένα 6ωρο καθημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Νηπιαγωγείου αλλά και Δημιουργικό Παιχνίδι, Μουσική, Αγγλικά, Ελληνικά, Φυσική Αγωγή, Μουσικοκινητική και πολλά άλλα.
Τα παιδιά μετακινούνται από και προς τα σπίτια τους με σχολικό λεωφορείο και σιτίζονται στο σχολείο.
Πρόκειται για μια σημαντική ανθρωπιστική ενέργεια που συνάδει με τις αρχές και αξίες του Σχολείου και επισφραγίζει ότι όλα όσα διδάσκονται οι μαθητές του, όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας και τα Δικαιώματα των Παιδιών, γίνονται πράξη. Επιπλέον, αναδεικνύεται ο ρόλος που πρέπει να έχει ένα σχολείο ως κύτταρο της κοινωνίας που με το φωτεινό του παράδειγμα στέκεται δίπλα στο πρόβλημα, γίνεται ενεργά μέρος της λύσης και περνάει μηνύματα και στάση ζωής στους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Η ενέργεια αυτή, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του σχολείου, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά των συνεργατών του Σχολείου που με μεγάλη χαρά προθυμοποιήθηκαν να συνδράμουν. Έτσι, η μεταφορά των παιδιών πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των εταιρειών PANOLYMPIA και KACAYAS, τα μεσημεριανά γεύματα προσφέρει η APOSTO CATERING, ενώ το πρωινό και το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό η εταιρεία ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΣ. Την ασφάλεια των μικρών ουκρανών μαθητών προσφέρει η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική. 

Save the date: 10 Απριλίου 2022, 10:00 με 14:00 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

 https://bit.ly/aimodosia-doukasschool-2022

- Εκπαιδευτήρια Δούκα

- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Εκπαιδευτηρίων Δούκα

- ΑΣΕ Δούκα - AC Doukas

- ΣΑΕΔ / SAED: Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα

 Για ακόμη μία φορά, ενώνουμε τις D-υνάμεις μας. Με συνέπεια, αγάπη & ασφάλεια από καρδιάς για τις καρδιές που (το) έχουν ανάγκη

Help Ukraine 

Τα ρούχα της ανακύκλωσης που πρόσφεραν οι γονείς των Εκπαιδευτηρίων μας παλιότερα προσφέρονται στα παιδιά που φιλοξενεί το σχολείο μας από την Ουκρανία !!Το σχολείο μας ξεκινά μια δράση όπου φιλοξενεί 20 μικρά παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία στο Νηπιαγωγείο με Ουκρανή δασκάλα νηπιαγωγό.Παρακαλούμε τους γονείς του σχολείου μας με παιδιά μικρότερων ηλικιών που έχουν φόρμες Δούκα σε καλή κατάσταση ηλικίας 4-6 ετών και θέλουν να τις προσφέρουν, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο ή να τις στείλουν κατευθείαν στο Νηπιαγωγείο

Πρόσκληση για διαδικτυακή εκδήλωση

...τα παιδιά που εκφοβίζονται, φοβούνται ότι εάν δείξουν τα συναισθήματά τους θα "πέσουν" στα μάτια των γονιών τους......τι κάνουν τα παιδιά που βρίσκονται, τυχαία, θεατές παραβατικής συμπεριφοράς;...

Αγαπητοί Γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 10 Μαρτίου, 17:30 - 19:00, τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων των Εκπαιδευτηρίων μας, θα έχουν τη χαρά να φιλοξενήσουν διαδικτυακά την Δρ. Αντωνία Τορρένς, Εκπαιδευτική Ψυχολόγο, Διευθύντρια ΚΜΟΠ και Δημιουργό του Live Without Bullying.

Η ομιλία της κ. Τορένς έχει θέμα:

«Το φαινόμενο της έξαρσης της βίας και του εκφοβισμού στο σχολικό και διαδικτυακό περιβάλλον.Μπορούμε ως γονείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό;»

Θα συμμετέχουν οι Φιλόλογοι του Γυμνασίου μας, κ. Εύα Νικολαΐδου και κ. Χριστίνα Σταμάτη.

Για να παρακολουθήσετε πατήστε το παρακάτω link:  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YWM2YjU1OTktOTVlYi00OWQ2LWE3Y2UtN2YyZWRhNmU3ZDIx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%25220b0b5b8f-8eba-478e-8e23-581f825e5f58%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522ef0d3a56-436d-44f2-82f4-d1a6334988d0%2522%257D%26fbclid%3DIwAR2vGlDMNRyRmkHkT_FMyVgij1DWhJQc7uUE0ndc0e9am3PwYJxhDvRyh9s&h=AT0mPN0fjwH2lizvRDWkhoJ0mSx5IJv0PDFxB6JfyY_Dqw8hCgoJ3E-7vLWniC-PiHMgH2rXuQ7pN9biTqqztqDpyREzRhn3zdzF_PyIMlfkF7pqnIlWZiVMl-JcPrd306Oq&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3dHpYSjVpNR-X2Q8P7lZE78lBHn3NhTR-kCKoc_QSqQwC9Fihvx3P7LldW7l7fTtNj8uvuzI4HfHkvHD5y-g9rp1Tis2g_xnqHvrrMTM4tNTAOIih31SZMWXj938vZYiE5CTdUb4yhwx8aJvl1Xyptw2AF8mwBzf8M94UjfNpDxz6sUKan8CMP-2Wh466DD5STZ5mN

Παραίτηση μέλους του ΔΣ

Την 28η Φεβρουαρίου η κ. Πελαγία (Μπέλλα) Αναστασιάδου- Ριτζάκη με την παρακάτω επιστολή, υπέβαλε την παραίτησή της από μέλος του ΔΣ. Την ευχαριστούμε θερμά για τις υπηρεσίες της και της ευχόμαστε υγεία ευημερία και καλή πρόοδο στην οικογένειά της.

Τα μέλη του ΔΣ

                                   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Αναστασιάδου Πελαγία     

Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων Εκπαιδευτηρίων Δούκα 

Αθήνα,   28/2/2022 

Προς ΔΣ Συλλόγου Γονέων 

Εκπαιδευτηρίων Δούκα

 Αγαπητό Συμβούλιο,

Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων Εκπαιδευτηρίων Δούκα, με άμεση ισχύ. 

Συνεπής στις προσωπικές μου απόψεις, αποχωρώ από μέλος του Δ.Σ γιατί δεν μπορώ αυτή την περίοδο να υποστηρίξω τη θέση στην οποία έχω εκλεγεί. 

Σας εύχομαι καλή δύναμη στο καίριο έργο σας και ελπίζω ο μόνος γνώμονας να συνεχίσει να είναι το καλό και το όφελος των παιδιών μας. 

Με εκτίμηση, 

Πελαγία Αναστασιάδου 

"Επίσκεψη στη Βουλή-Εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα"

Εξαιρετική επιτυχία είχε η πολιτιστική μας εκδήλωση. Ευχαριστούμε τα μέλη που έσπευσαν να δηλώσουν συμμετοχή και είχαμε υπερπλήρη τα groups της επίσκεψης. Η εκδήλωση θα επαναληφθει την 10η Απριλίου 2022. 

Ας θυμηθούμε λίγα πράγματα για το εμβληματικό κτίριο και την ιστορία του. Κανένα κτίσμα στην Πατρίδα μας δεν συμβολίζει περισσότερο το πολίτευμά μας, τις ελευθερίες μας και τη λαϊκή κυριαρχία όσο το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων. Σ' αυτό το κτήριο εκφράζεται αντιπροσωπευτικά η θέληση του Ελληνικού Λαού, σ' αυτό το κτήριο λειτουργεί η Εθνική Αντιπροσωπεία, η Βουλή των Ελλήνων. Συνέχεια της Πλατείας του Συντάγματος, με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ως θεμέλιο και στη σκιά της Ακρόπολης, εκφράζει ιστορία, πολιτισμό, παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Το κτίριο κατασκευάστηκε στο διάστημα 1836 - 1847, προορισμένο να γίνει ανάκτορο του Όθωνα, μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους από το Ναύπλιο στην Αθήνα το 1834. Ανεγέρθηκε με έξοδα του βασιλιά Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας, ως προσωπικό δάνειο προς τον Όθωνα. Έτσι, δόθηκε εντολή στον Γκέρτνερ να εκπονήσει τα σχέδια του κτιρίου και αποτέλεσε κατόρθωμα που μόνο η μεγάλη συγκέντρωση των ικανοτήτων του μπορούσε να φέρει σε πέρας. Βασικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ανέγερση του κτιρίου ήταν πέτρα, μάρμαρο και ξύλα τα οποία προέρχονταν η μέν πέτρα κυρίως από τον Υμηττό και τον Λυκαβηττό τα δε μάρμαρα προέρχονταν κυρίως από την Πεντέλη, λίγα από τον Υμηττό, επίσης λίγα από την Τήνο, την Πάρο και τη Νάξο και κάποια ελάχιστα από την Καρράρα και τη Γένοβα της Ιταλίας.Μεγάλοι ζωγράφοι όπως ο Γιόχαν Σράουντολφ, Ούλριχ Χαλμπρέιτερ και Ιωσήφ Κραντσμπούργερ ανέλαβαν τις μεγάλες τοιχογραφίες με παραστάσεις από την ελληνική μυθολογία, και την ελληνική επανάσταση του 1821, ειδικά στην αίθουσα των τροπαίων. 

Μετά την έξωση του Όθωνα το 1862, τα Ανάκτορα κατοικήθηκαν από το νέο βασιλιά Γεώργιο Α', ο οποίος έφτασε στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 1863. Ευθύς αμέσως μετά το γάμο του με την Όλγα το 1867, στο κτήριο πραγματοποιήθηκαν νέες προσθήκες και μετατροπές. Σημαντικότερη ήταν η τροποποίηση του κλιμακοστασίου της ανατολικής πτέρυγας και η δημιουργία του ορθόδοξου παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου, στο δεύτερο όροφο. Επιπλέον, η διαβίωση στα Ανάκτορα μίας πολυμελούς οικογένειας και η φιλοξενία πολυπληθών επισήμων οδήγησε σε μετατροπές χώρων και σε αλλαγές χρήσης τους. Βασική, όμως, αιτία για αλλαγές και επεμβάσεις στην αρχική κατασκευή υπήρξαν οι δύο μεγάλες πυρκαγιές των Ανακτόρων: η πρώτη, το 1884, αποτέφρωσε το δεύτερο όροφο της βορινής πτέρυγας, η δεύτερη, και μεγαλύτερη, το 1909, κατέστρεψε ολοσχερώς την κεντρική πτέρυγα και τα αντίστοιχα σε αυτήν τμήματα της ανατολικής και δυτικής πτέρυγας και ανάγκασε τη βασιλική οικογένεια να μετακινηθεί στο θερινό ανάκτορο του Τατοΐου. Παρόλο που οι βασιλείς επέστρεψαν στο κτήριο το 1912, ελάχιστες από τις εγκριθείσες μελέτες επισκευών είχαν πραγματοποιηθεί, ενώ οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις των επόμενων ετών, ελληνοβουλγαρικός πόλεμος, δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου Α' και κήρυξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, διέκοψαν τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Μετά τη δολοφονία του Γεωργίου του Α΄, βασιλιάς ορκίστηκε ο διάδοχος Κωνσταντίνος και βασιλικό Ανάκτορο ορίστηκε η έως τότε κατοικία του, το Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού (σημερινό Προεδρικό Μέγαρο). Στα Παλαιά, πλέον, Ανάκτορα παρέμειναν -κατά διαστήματα- μέλη της βασιλικής οικογένειας και η βασιλομήτωρ Όλγα έως το 1922, οπότε εγκατέλειψε οριστικά την Ελλάδα.

Μεταβατική Περίοδος. Το 1922 αποτέλεσε τομή στην ιστορία του κτηρίου. Τότε εγκαταλείφθηκε οριστικά από τη βασιλική οικογένεια, ενώ συγχρόνως οι ιστορικές συγκυρίες το οδήγησαν σε νέες χρήσεις. Κρατικές υπηρεσίες, ιδιωτικοί κοινωνικοί φορείς, διεθνείς οργανώσεις που συντονίστηκαν για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που προέκυψαν από τη Μικρασιατική Καταστροφή, στεγάστηκαν στο κτήριο, μαζί με δημόσιες υπηρεσίες, που εγκαταστάθηκαν από την κυβέρνηση για την κάλυψη των αυξανόμενων μόνιμων αναγκών της.

Από τα Παλαιά Ανάκτορα στο Κτήριο της Βουλής των Ελλήνων. Το Νοέμβριο του 1929 η Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, ύστερα από πολλές συζητήσεις στη Βουλή, αποφάσισε τη στέγασή της, μαζί με τη Γερουσία, στο κτήριο των Παλαιών Ανακτόρων. Από το 1935 έως σήμερα, στο Κτήριο στεγάζεται η Βουλή των Ελλήνων.Το 1975 αρχίζουν οι απαραίτητες εργασίες για τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση του κτηρίου. Σκοπός είναι η καλύτερη δυνατή λειτουργία των υπηρεσιών, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα εργαλεία και ο αναβαθμισμένος εξοπλισμός.

Newsletter, Φεβρουάριος 2022

Αγαπητά Μέλη, 

Ένα ακόμη δίμηνο της θητείας μας ολοκληρώθηκε με πολλές εκπλήξεις τόσο στην ζωή της χώρας, όσο και στη Σχολική μας Κοινότητα. Υποδεχτήκαμε το 2022 με ελπίδες για μια καλύτερη χρονιά και θα αγωνιστούμε να γίνει πραγματικότητα. Τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων απασχολούσε και απασχολεί πάντα η ασφάλεια, η σωματική ακεραιότητα αλλά και ψυχική υγεία των μαθητών. Η ομαλότητα δυστυχώς δεν είναι πάντα εφικτή. Σας παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία που απασχόλησαν τον Σύλλογο το τελευταίο δίμηνο: 

  Επικοινωνήσαμε με το Σχολείο:

1ον Σας αποστείλαμε πρόσφατα επιστολή με τις λεπτομέρειες από την συνάντησή μας με την Διοίκηση αναφορικά με την προ ημερών κατάρρευση της στέγης του κλειστού Γυμναστηρίου του αθλητικού κέντρου Δαḯς. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημερωθεί για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση και δεν γνωρίζουμε αν αυτά έχουν αποσαφηνιστεί.

2ον Για τα επεισόδια παραβατικής συμπεριφοράς στους κόλπους του Λυκείου τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την αρχική άμεση επικοινωνία μας με το Σχολείο και την επισήμανσή μας για προληπτικά μέτρα, αποτελεσματική επιτήρηση, αυστηρή και δίκαιη τιμωρία των εμπλεκομένων, είχαμε τώρα την ευκαιρία να καταθέσουμε διεξοδικά τις προτάσεις μας για όλα τα ανωτέρω. Έτσι, οι προτάσεις μας κυμάνθηκαν στους παρακάτω συνοπτικούς τίτλους : 

· Ανακήρυξη του 2022 ως "Έτος κατά της βίας", 

· Ενημέρωση μαθητών με διαλέξεις από αστυνομικούς Διευθυντές μονάδων εφηβικής παραβατικότητας, 

 · Καλύτερη επιτήρηση των χώρων του Σχολείου τόσο κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων όσο και κατά την διάρκεια της διδακτικής ώρας,

· Αφιέρωση των δράσεων Generation D και Bazaar στον αγώνα κατά της βίας, 

· Εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του Λυκείου μετά από επιλογή και γονική συναίνεση σε αναμορφωτήρια ή φυλακές ανηλίκων, 

· Προβολή ταινιών από τον παγκόσμιο ποιοτικό κινηματογράφο με θέμα την παγίδευση μαθητών σε επικίνδυνες δράσεις και την γένεση της βίαιης συμπεριφοράς. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Σχολείου μας κ. Δούκας συμφώνησε ως προς το πνεύμα των προτάσεων. Αναφέρθηκε αρχικά σε ένα πρόγραμμα που ήδη εκπονείται στο Σχολείο με οδηγό-πίνακα δεκάδων σημείων δράσης και το οποίο απευθύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, προκειμένου να δρομολογηθεί από νωρίς η εκτόνωση της έντασης και η υιοθέτηση κουλτούρας προς άμβλυνση του κύματος βίας. Επίσης για τον επιμελέστερο έλεγχο των μαθητών που μεταγράφονται στα Εκπαιδευτήρια, η Διεύθυνση επικαλέστηκε μεν τους περιορισμούς που επιβάλλει η τήρηση των κανονισμών για τα προσωπικά δεδομένα, αναφέρθηκε δε βελτίωση του ερωτηματολογίου υποδοχής νέων μαθητών που οδηγεί στην αβίαστη αποκάλυψη περισσότερων λεπτομερειών του ιστορικού τους.

3ον Σχετικά με το θέμα της επαναφοράς του μαθήματος κολύμβησης στις τάξεις του Δημοτικού, ο κ. Δούκας δεσμεύθηκε ότι με την ανακοίνωση της οικονομικής πολιτικής του επόμενου σχολικού έτους, στις 28 Φεβρουαρίου 2022, θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του Σχολείου για την επανένταξη ή μη της κολύμβησης στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού.

4ον Σχετικά με την επαναφορά της μελέτης στην Δ´ τάξη του Δημοτικού ο κ. Δούκας σημείωσε ότι δεν έγκειται στα ευρέως ζητούμενα από τους γονείς.

5ον Θέμα ποιότητας των διατεθειμένων από το κυλικείο προϊόντων που τέθηκε από ορισμένους γονείς, συζητήθηκε και επισημάνθηκε η ανάγκη για αναβάθμισή και διατήρηση υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

Εξασφαλίσαμε προνομιακές τιμές σε Διαγνωστικά Κέντρα:

O Σύλλογός μας υπέγραψε συμφωνία με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (36 υποκαταστήματα) για τα μέλη του, τα παιδιά τους και τους στενούς συγγενείς (αδέρφια, γονείς) για την διενέργεια της εξέτασης 

· Μοριακή Ανίχνευση (PCR) για Covid-19" στην προνομιακή τιμή των 38€.

Για την διενέργεια της παραπάνω εξετάσης αρκεί να μεταβείτε σε ένα από τα Υποκαταστήματα -Μονάδες αναφοράς Covid της Βιοϊατρικής (επισυνάπτεται λίστα) και να έχετε συμπληρώσει την επισυναπτόμενη βεβαίωση με το όνομα του μέλους μας. Φυσικά να φέρετε ΑΜΚΑ, ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.Aνεξάρτητα από την παραπάνω διευκόλυνση αναφέρουμε ότι ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ υιοθέτησε πρόσφατα μία στρατηγική απόφαση και προσφέρει στον γενικό πληθυσμό τις εξής δυνατότητες: 

· Σε μαθητές & φοιτητές Rapid test με 6€/test 

· Οικογενειακό πακέτο PCR test (για ≥ 3 μέλη) με 25% έκπτωση στο συνολικό ποσό χρέωσης (ήτοι 35€/test) 

Επίσης το διαγνωστικό κέντρο ΙΩΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ στη Λ. Ηρακλείου 202, στη Νέα Ιωνία παρέχει την δυνατότητα στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους να στέλνει εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο χώρο τους για κατ΄οίκον λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων για Covid-19, με προνομιακές τιμές ως εξής: 

 · PCR REAL TIME TEST COVID: 45 ευρώ με λήψη του αποτελέσματος αυθημερόν, 

· RAPID TEST ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ: 15 ευρώ με λήψη του αποτελέσματος εντός 15-20 λεπτών.

Αν οι ίδιες εξετάσεις πραγματοποιηθούν στο χώρο του διαγνωστικού κέντρου θα κοστίζουν: 

· PCR REAL TIME TEST COVID: 30ευρώ και 

· RAPID TEST: 7 ευρώ. 

Με τη επίδειξη του επισυναπτόμενου έντυπου "ΙΩΝΙΟΣ" μπορείτε να απολαύσετε την παραπάνω προσφορά.

Με επιτυχία διοργανώσαμε πολιτιστική εκδήλωση:

Μεγάλη συμμετοχή και προσέλευση είχε η πολιτιστική μας εκδήλωση με επίσκεψη στην Νέα Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, την 29η Δεκεμβρίου 2021 με επαγγελματική ξενάγηση στη μόνιμη Συλλογή εκθεμάτων από εξειδικευμένο προσωπικό. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την δράση ξεπέρασε κάθε προσδοκία με αποτέλεσμα να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις σε όλα τα groups. Δυστυχώς το Εθνικό θέατρο ακύρωσε την παράσταση: "Το αγόρι στο θεωρείο" της Αγγελικής Δαρλάση σε πρώτη θεατρική μεταφορά που είχαμε προγραμματίσει για την 9η Ιανουαρίου 2022. Τα χρήματα επεστράφησαν σε όλα τα μέλη που είχαν προπληρώσει την συμμετοχή τους. Σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία της δράσης.

Προγραμματίσαμε νέα εκδήλωση:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντική ενημέρωση για τα μέλη και τις οικογένειές τους. Ο Σύλλογός μας οργανώνει εκδήλωση: "Επίσκεψη στη Βουλή" με ξεναγό που θα λάβει χώρα σε δύο προς το παρόν ημερομηνίες:

· Την 20η Φεβρουαρίου 2022,πρώτο group στις 12μμ και δεύτερο group στις 2μμ· 

 Την 10η Απριλίου 2022 πρώτο group στις 12μμ και δεύτερο group στις 2μμ. 

 Θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε το εμβληματικό κτίριο με τους γεμάτους από την ελληνική ιστορία χώρους και θα θαυμάσουμε την τοιχογραφία "H Σχολή των Αθηνών" του Ραφαήλ που δανειστήκαμε από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση και η οποία θα είναι για λίγο καιρό ακόμη αναρτημένη στο χώρο του περιστυλίου της Βουλής.Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί αυστηρότατη σειρά στις δηλώσεις συμμετοχής. Επιτρέπεται η είσοδος με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ και σε παιδιά με αρνητικό self test 24 ωρώνΠαρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή στο e-mail:sylgondimd1@gmail.com 

Ευχαριστήρια επιστολή και επίσκεψη μελών ΔΣ σε κοινωφελές Ίδρυμα:

Ευχαριστήρια επιστολή λάβαμε από το Ίδρυμα "Στέγη κοριτσιού Αγία Άννα" στην Κηφισιά που απευθύνεται σε όλους τους γονείς του Σχολείου μας και οφείλουμε να σας μεταφέρουμε. Θυμίζουμε ότι μέρος από τις συνδρομές που καταβάλετε ετησίως, και που αποτελούν τα μόνα έσοδα που έχουμε ως Σύλλογος, προσφέρουμε παραδοσιακά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα για κάποιο κοινωφελή σκοπό. Για τα Χριστούγεννα 2021 η φιλανθρωπική προσφοράτων 300 ευρώ δόθηκε στο Ίδρυμα "Στέγη κοριτσιού Αγία Άννα". Το Ίδρυμα προσφέρει στέγη, ενδιαίτηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη σε ανήλικα κορίτσια 4 μέχρι 18 ετών. Μέλη του Συλλόγου μας επισκέφτηκαν την 19η Δεκεμβρίου 2021 μετά από συνεννόηση το Ίδρυμα για ανταλλαγή ευχών και προσφορά καλαθιού με χριστουγεννιάτικα εδέσματα. 

 Θυμόμαστε:

Ανανεώνουμε την ετήσια συνδρομή των 15 ευρώ ανά οικογένεια για το 2022 με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό μας, στην Εθνική Τράπεζα(ΙΒΑΝ: GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ). Επικοινωνείτε μαζί μας:Στην ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδαe-mail:sylgondimd1@gmail.comsite: https://syllogos-goneon-ekp-doyka.webnode.gr 

 ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ .

34 ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΑ!!

Εθελοντική Αιμοδοσία, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 στα Εκπαιδευτήρια Δούκα από το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Ευγενής προσφορά από εθελοντές με χρυσή καρδιά, κόκκινο αίμα και πολύχρωμα αισθήματα.

Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα-ΣΑΕΔ Αθλητικός Σύλλογος- ΑΣΕΔ

Ευχαριστούμε θερμά για την προσέλευση και την υποστήριξη


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Αγαπητά μέλη,

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, τον Αθλητικό Σύλλογο-ΑΣΕΔ και το Σύλλογο Αποφοίτων-ΣΑΕΔ, στo πλαίσιo της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς προς το συνάνθρωπο, διοργανώνουμε Εθελοντική Αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.

την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021.

Ώρες προσέλευσης: 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της Αιμοδοσίας και την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού θα τηρηθούν όλοι οι επικαιροποιημένοι υγειονομικοί περιορισμοί.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σας είναι:

1. Να κλείσετε ραντεβού ηλεκτρονικά, μέσω του link:

https://doukas.edu.gr/new/12-12-2021-ethelontiki-aimodosia-sto-d-iko-mas-scholeio/

2. Nα έχετε μαζί σας:

- πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης τελευταίου εξαμήνου, rapid test 48 ωρών ή self test 24 ωρών

- την αστυνομική σας ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης

- ιατρική μάσκα που θα είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της Αιμοδοσίας

- τον αριθμό ΑΜΚΑ

3. Να είστε:

- άτομα ηλικίας 18-65 ετών

- άτομα με βάρος πάνω από 50 κιλά

- να μην έχετε προσφέρει αίμα τους τελευταίους 3 μήνες

Η παροδική ή χρόνια χρήση φαρμάκων δεν αποκλείει την αιμοδοσία. Επίσης, κάποιες νοσολογικές οντότητες πχ. φορείς μεσογειακής αναιμίας (στίγμα), ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδης διαβήτης σε φαρμακευτική αγωγή με δισκία δεν αποκλείουν απαραίτητα την συμμετοχή σε Αιμοδοσία.

Παρακάτω, σας παραθέτουμε ένα link με λίστα ενδείξεων και αντενδείξεων. Υπάρχει αλφαβητική ταξινόμηση ασθενειών και νοσολογικών ιδιαιτεροτήτων και μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανώς έχετε.

https://www.ahepahosp.gr/downloads/odigies-epilogis-aimodoton-2016.pdf

Σας περιμένουμε.

Φιλικά,

Το ΔΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων των Μαθητών και Μαθητριών των Εκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ στην αίθουσα Innovatorium στο χώρο του Σχολείου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χήρας Θεόδωρος καλωσόρισε τα μέλη του Συλλόγου και ανέφερε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως. Εκλέχτηκε το μέλος του Συλλόγου κος Νεκτάριος Χατζάκης ως Πρόεδρος και η κα Μαργαρίτη-Σκυριανόγλου Ελένη ως Γραμματέας.

2. Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. κατά το προηγούμενο έτος. (βλ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ.)

3. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του προηγούμενου έτους, με βάση την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Ανανέωση της θητείας του ΔΣ για 1 έτος ακόμη μέχρι ολοκληρώσεως της διετούς θητείας.

5. Προγραμματισμός δράσεων του Συλλόγου-Συζήτηση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση προσεκλήθη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1. του Καταστατικού του Συλλόγου για την Δευτέρα 15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία. Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση συνήλθε την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ευρισκόμενη σε απαρτία με όσα μέλη ήταν παρόντα.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17.00  στην αίθουσα "Innovatorium" στο Ισόγειο του Γυμνασίου, με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως.

2. Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων Δ.Σ. κατά το προηγούμενο έτος.

3. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού προηγούμενου έτους, με βάση την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

5. Προγραμματισμός δράσεων του Συλλόγου

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ώρα 17.00 και στον ίδιο χώρο τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η είσοδος θα επιτρέπεται με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της Συνέλευσης.

Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Newsletter, Οκτώβριος 2021

Αγαπητά Μέλη, 

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με τις ευχές όλων μας για κανονικότητα στην καθημερινή ζωή και ευτυχώς το τέταρτο κύμα της πανδημίας Covid εξελίσσεται μέχρι τώρα χωρίς κορυφώσεις.

Οι μικρότεροι μαθητές πηγαίνουν στο Σχολείο με το γνωστό μέτρο του "self test", ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά βρίσκονται μαζί με τις οικογένειές τους ελεύθερα μπροστά στην επιλογή ως προς τη διενέργεια ή όχι, του Covid εμβολιασμoύ τους. Όλοι όμως οι μαθητές μας σε όλες τις βαθμίδες συνεχίζουν πάντα να μας δίνουν μαθήματα ζωής, ως προς την ακέραιη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η έναρξη της χρονιάς έθεσε εμάς τους γονείς αντιμέτωπους με αρκετά θέματα προς κατανόηση, επίλυση και ανάγκη για καλύτερη διαπραγμάτευση με την Διεύθυνση. Ευχαριστούμε για την μεγάλη ανταπόκριση που δείξατε στα δύο ερωτηματολόγια που σας αποστείλαμε. Σε λίγο καιρό θα σας ενημερώσουμε για την Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία που προγραμματίζουμε τον ερχόμενο Νοέμβριο για τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων και σας παρακαλούμε να ανταποκριθείτε. 

Στο χρονικό διάστημα λοιπόν που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

Επικοινωνήσαμε: Με την Διεύθυνση του Σχολείου την 11η Οκτωβρίου 2021, με μια σειρά αιτημάτων και σας μεταφέρουμε τα εξής :

1. Zητήσαμε την επιστροφή της κολύμβησης οριζόντια σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Ωστόσο, το Σχολείο ακόμη δεν έχει πειστεί για την έκταση της αντίδρασης των οικογενειών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και θα διερευνήσει και σε άλλες τάξεις του Δημοτικού την επιθυμία των γονέων για επιστροφή της κολύμβησης, με ερωτηματολόγια αντίστοιχα με αυτό που απέστειλε στις οικογένειες μαθητών της Γ΄ Δημοτικού.Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της κατάργησης του κολυμβητηρίου σε χρόνο μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών για την νέα σχολική χρονιά, που δεν επέτρεπε στις οικογένειές μας άλλη επιλογή και η μαζική συμμετοχή των μελών μας στο σχετικό ερώτημα που τους απευθύναμε, μας έδωσε δύναμη να υποστηρίξουμε σθεναρά το αίτημά μας. Το Σχολείο μας έδωσε την υπόσχεση για επαναξιολόγηση του θέματος και θα επανέρθει με τις τελικές αποφάσεις του τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Ελπίζουμε να κρατήσει την υπόσχεσή του και να σεβαστεί τις σφυγμομετρήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε την έντονη προτροπή προς τη Διεύθυνση για να μπορούν απολαμβάνουν τα παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού την υπηρεσία της κολύμβησης.

2. Για τις υπόλοιπες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και την επιμήκυνση των διαλειμμάτων η Διεύθυνση μας μίλησε για την πρωτοβουλία που ανέλαβε, η οποία δεν είναι η αυτή και οριζόντια για όλες τις τάξεις των βαθμίδων. Μια πρωτοβουλία που στοχεύει σε ομαλοποίηση της σχολικής ζωής με κάλυψη των κενών στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, που δημιουργήθηκαν μετά από την παρατεταμένη διετή τηλεκπαίδευση. Εμείς είδαμε με σκεπτικισμό τις καινούργιες προτάσεις και θα περιμένουμε να αξιολογήσουμε τα νέα δεδομένα και κατά πόσο θα λειτουργήσουν προς όφελος των παιδιών μας.

3. Ως προς το ζήτημα επάρκειας χώρων σκίασης για τον προαυλισμό των παιδιών μας στους αθλητικούς χώρους (μπάσκετ και χάντμπολ) και τη σίτισή τους, ιδιαίτερα υπό τις νέες συνθήκες επιμήκυνσης χρόνου των διαλειμμάτων, το Σχολείο δεσμεύθηκε να μελετήσει το ενδεχόμενο αύξησής τους.

4. Για τις οικογένειες που βιώνουν δραματικά συμβάντα (θάνατος γονέα) ζητήσαμε από το Σχολείο, εκτός από την ψυχολογική στήριξη στα μέλη των οικογενειών αυτών να προσφέρει με τα πρέποντα κριτήρια και οικονομικές διευκολύνσεις. Η Διεύθυνση θα αξιολογήσει την πρότασή μας.

5.Το Σχολείο μελετά την διεύρυνση των Ομίλων, που για την φετινή χρονιά έχουν αισθητά περιοριστεί. Επίσης στο τραπέζι τέθηκαν σκέψεις για Camp με νέα θεματική (π.χ. αρχιτεκτονική), δημιουργία ομάδας Φυσικών επιστημών αντίστοιχη του Μath Club κλπ

6.Ζητήσαμε να επεκταθούν οι διαλέξεις των ψυχολόγων και να καλύψουν σημαντικά και νευραλγικά θέματα που η επικαιρότητα και η σύγχρονη ζωή αναδύει και απαιτεί. Επίσης να σχεδιαστεί εποπτικό υλικό πάνω σε θέματα αναπτυξιακής διαπαιδαγώγησης των μαθητών για καλύτερη κατ΄οίκον μελέτη. Το Σχολείο συμφώνησε και υποσχέθηκε πως θα ζητήσει και τη συνδρομή προσκεκλημένων ειδικών επιστημόνων πάνω στα θέματα αυτά.

7.Για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες το Σχολείο θα εξετάσει αν θα επαναφέρει απογευματινές συνεδρίες με εξειδικευμένη αντιμετώπιση και υποστήριξη των παιδιών αυτών.

8.Επίσης η καθυστέρηση έναρξης της απογευματινής μελέτης στην αρχή της χρονιάς για τα παιδιά του Δημοτικού αποτυπώνει ίσως την καθυστέρηση δηλώσεων ενδιαφέροντος από τις οικογένειες, κάτι που πρέπει να προσεχθεί δεόντως στο εξής από τους γονείς.

9. Πάνω σε τεχνικά θέματα των κτιρίων και πέρα από τις σημαντικές ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι, ενημερωθήκαμε ότι σε πολλούς χώρους έχουν τοποθετηθεί ιονιστές, ενώ η τοποθέτηση κλιματισμού και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων απασχολεί κατά προτεραιότητα την Διεύθυνση. Το "ενεργειακό μας αποτύπωμα", μας ανέφεραν, "είναι βασικό μέλημά μας".Ενημερωθήκαμε επίσης ότι ανανεώθηκε η θερμομόνωση σε όλο το εύρος της ταράτσας, ενώ η μετατροπή του φωτισμού σε LED ανέρχεται ήδη σε άνω του 50% του φωτισμού στους εσωτερικούς χώρους. Εμείς ελπίζουμε σε περισσότερες ανακαινίσεις για αισθητικούς και κυρίως για λειτουργικούς λόγους.

10. Συζητήθηκε αν ο θεσμός του mentoring εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, κάτι το οποίο αμφισβητείται από πολλούς γονείς. Το Σχολείο διαβεβαίωσε ότι στις μεγάλες βαθμίδες Γυμνάσιο και Λύκειο ο θεσμός λειτουργεί καλύτερα από ότι στα μικρά παιδιά. Επισημάναμε πως στόχος είναι να μην καθορίζεται η αποτελεσματικότητα και η απόδοση του θεσμού από την προσωπικότητα του κάθε μέντορα, αλλά να αντικειμενικοποιούνται οι στόχοι και οι πρακτικές λεπτομέρειες της λειτουργίας του θεσμού και να ακολουθούνται από όλους τους μέντορες.

11.Για τις χαμένες εκδρομές το Σχολείο ζήτησε τη συνδρομή μας ώστε με την Συντονιστική Επιτροπή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων να πείσουμε τις αντίστοιχες Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας να τις επιτρέψει. Ήδη αρχίσαμε τις επαφές μας με μέλη από άλλους Συλλόγους. 

Ενημερωθήκαμε: Επιλέχτηκαν μέλη του ΔΣ για την παρουσίαση μιας εφαρμογής- application που θα λέγεται "D-World" και την οποία σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τα Εκπαιδευτήρια την επόμενη σχολική χρονιά. Πρόκειται για μια εφαρμογή που θα εγκατασταθεί στο κινητό κάθε γονέα και θα μπορεί αυτός να λαμβάνει συγκεντρωμένα κάθε ενημέρωση και πληροφορία που τον αφορά, θα του δίνει την δυνατότητα να ρυθμίζει τον προσωπικό του λογαριασμό, να κλείνει τις συναντήσεις με το σχολείο, να πραγματοποιεί αγορές από τον Μαθητόκοσμο, να συγκεντρώνει και να εξαργυρώνει πόντους κλπ. και ίσως έτσι, ξεπεραστούν οι δυσκολίες ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής Teams. Eλπίζουμε, αν πραγματικά υιοθετηθεί μια σύγχρονη εφαρμογή, η τελική της μορφή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας. 

Διασκεδάσαμε και προσφέραμε σε φιλανθρωπική οργάνωση: Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Σύλλογός μας διέθεσε στα μέλη που ενδιαφέρθηκαν και συμμετείχαν προνομιακές τιμές για την Συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη στο Ηρώδειο, υπέρ του ανθρωπιστικού, μη κερδοσκοπικού φορέα "Coeurs pour Tous Hellas - Καρδιές για όλους", που στηρίζει παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια των οικονομικά αδύνατων οικογενειών. Μεγάλη επιτυχία παρουσίασε η εκδήλωση και απολαύσαμε όλοι μια υπέροχη βραδιά στο κατανυκτικό Ηρώδειο. 

Ενισχύουμε τον εθελοντισμό: Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο θα πραγματοποιήσει εθελοντική Αιμοδοσία την 12η Δεκεμβρίου 2021 στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Θα είναι μια συν-διοργάνωση των Εκπαιδευτήριων Δούκα, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, του αθλητικού Συλλόγου ΑΣΕΔ και του Συλλόγου Αποφοίτων-ΣΑΕΔ που θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό από φιάλες αίμα για τους συνανθρώπους μας. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε. 

Προγραμματίζουμε: Ομαδική επίσκεψη στη "Νέα Πινακοθήκη- Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου" πριν το τέλος του έτους, με ξενάγηση και ομιλία ειδικά για τα μέλη μας και τις οικογένειές τους. Οι περιορισμοί που θα ισχύουν την περίοδο της εκδήλωσης και όλα τα υγειονομικά μέτρα θα τηρηθούν στο ακέραιο. 

Θυμόμαστε: Ανανεώνετε τη συνδρομή σας στον Σύλλογο για το έτος 2021 (€15/οικογένεια), με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, στην Εθνική Τράπεζα(ΙΒΑΝ: GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ).Σε λίγες ημέρες λαμβάνετε την απόδειξη πληρωμής μετά από σάρωση. 

Επικοινωνείτε μαζί μας: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδαe-mail:sylgondimd@gmail.comsite: https://syllogos-goneon-ekp-doyka.webnode.gr 

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Σκληροί καιροί μες την φωτιά,

εφτά καημοί, πληγές εφτά.

Και γω κρατώ κλαδί ελιάς,

και συ να κλαίς σαν με κοιτάς.

Ελλάδα στους ώμους την γή κουβαλάς,

εσύ, που χάραξες τους δρόμους,

την φωνή σου να βρείς ζητάς. (από τα πέτρινα χρόνια...)

Με μεγάλη χαρά πραγματοποιήθηκε μια σημαντική κοινωνική εκδήλωση για τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των εκπαιδευτηρίων Δούκα. Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, στο υπέρλαμπρο Ηρώδειο σε μια απόλυτα κατανυκτική ατμόσφαιρα ο Σταμάτης Σπανουδάκης παρουσίασε κομμάτια από το έργο του με χορωδιακή απόδοση. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί στην φιλανθρωπική οργάνωση "Καρδιές για όλους" για παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες. Ελπίζουμε τα μέλη μας να απόλαυσαν την φθινοπωρινή φεγγαρόλουστη βραδιά κάτω από τον Αττικό ουρανό. Ευχαριστούμε για την παρουσία, την συνεισφορά και την υποστήριξή σας.

Πρόσκληση σε εκδήλωση με φυσική παρουσία

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στην πρώτη μας εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, στο Ηρώδειο, το λαμπερό θέατρο της Αθήνας που γεμίζει τον θεατή Δέος, Κατάνυξη και προσφέρει δείγματα υψηλής Τέχνης και Ιστορίας.

Την Παρασκευή λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου 2021, στις 9 το βράδυ, ο Σταμάτης Σπανουδάκης θα δώσει στο Ηρώδειο, μία συναυλία υπέρ του ανθρωπιστικού, μη κερδοσκοπικού φορέα "Coeurs pour Tous Hellas - Καρδιές για όλους", που στηρίζει παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια των οικονομικά αδύνατων οικογενειών. Έχοντας δίπλα του τους επί σειρά ετών συνεργάτες του μουσικούς και χορωδούς, την ορχήστρα εγχόρδων "Τάμαλο" και τη Μικτή χορωδία "Μελωδοί" με μαέστρο τον Γιώργο Ζιάκα, ο συνθέτης θα παρουσιάσει επιλεκτικά αποσπάσματα από το σύνολο του έργου του.

Ο Σύλλογός μας έχει εξασφαλίσει θέσεις για τα μέλη και τους φίλους τους στο κεντρικό άνω διάζωμα του θεάτρου, στην μειωμένη τιμή των 30 ευρώ το άτομο. Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να στείλουν μήνυμα με τον αριθμό θέσεων που επιθυμούν στο email του Συλλόγου μας:

e-mail:sylgondimd@gmail.com

Κατάθεση των χρημάτων μπορείτε να κάνετε στον λογαριασμό μας στην Εθνική Τράπεζα:

ΙΒΑΝ: GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ

Θα ακολουθηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν τον Σεπτέμβριο και σας παροτρύνουμε να συμμετάσχετε, γιατί είναι καιρός να ανακτήσουμε τον χαμένο χρόνο.

Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στις διακοπές σας και αναμένουμε την ανταπόκρισή σας

Newsletter, Ιούλιος 2021


Αγαπητά Μέλη,

Ολοκληρώθηκε με ικανοποίηση και ανακούφιση η φετινή απρόβλεπτη σχολική χρονιά 2020-21.

Στο τελευταίο χρονικό διάστημα οι μαθητές μας αξιολογήθηκαν για τις επιδόσεις στις γνώσεις τους, που με τόσο κόπο και αγώνα κατέκτησαν τόσο με την δια ζώσης όσο και με την μακρά τηλε-εκπαίδευση. Όλοι οι μαθητές μας αρίστευσαν στην ωριμότητα και τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντησή μας με την Διεύθυνση του Σχολείου και παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα θέματα που συζητήθηκαν.

Αυτό το δίμηνο, λοιπόν:

Επικοινωνήσαμε:

Με την Διεύθυνση του Σχολείου και ενημερωθήκαμε ότι:

1. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη: Α΄Λυκείου & Pre-IB, αντανακλούν την πρόθεση του Σχολείου για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών σε δύο συστήματα (ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και IB με A Level) δεδομένης της έναρξης λειτουργίας τράπεζας θεμάτων. Ο κ. Δούκας τόνισε ότι, εφόσον το σχετικό νομοσχέδιο διασαφηνίζει αύξηση των απαιτήσεων διά της βαθμολόγησης των εξεταζόμενων μαθημάτων, προέκυψε η ανάγκη για τη μετακίνηση των pre-IB μαθημάτων κατά τις μεσημβρινές ώρες και μάλιστα χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να έχουν επαφή και με τις δύο επιλογές. Για τη συμβατότητα του νέου ωραρίου με τις απογευματινές δραστηριότητες (π.χ. των ομάδων), με τους μαθητές του pre-IB να αποκλείονται εκ των πραγμάτων από τις δραστηριότητες, η Διεύθυνση υπογράμμισε ότι κάθε επιλογή έχει το "κόστος" της.

2.Για το θέμα των προσομοιωτικών εξετάσεων που το Σχολείο διεξήγαγε για πρώτη φορά στο Γυμνάσιο συζητήθηκε η πιο προσεκτική μελέτη του ορισμού ημερομηνίας έναρξης. Σε περίπτωση που διεξαχθούν εκ νέου στο μέλλον ή καθιερωθούν και στο Γυμνάσιο θα πρόκειται για μια πολύ θετική πρωτοβουλία. Από τη πλευρά μας ζητήθηκε η ενημέρωση να γίνεται έγκαιρα και κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όχι μόνο μέσω πλατφόρμας teams) και να επανεξεταστεί η χρήση της λέξης "προσομoιωτικές" που δίχασε τα μέλη μας. Ωστόσο το Σχολείο την υπεράσπισε με θέρμη.

3. Ζητήσαμε ανακαίνιση ορισμένων χώρων στις σχολικές εγκαταστάσεις (π.χ. σε χώρους υγιεινής, υπόγειους χώρους απογευματινών δραστηριοτήτων κ.ά.) και ο κ. Δούκας διαβεβαίωσε ότι δρομολογούνται ήδη αρκετές ενέργειες σχετικά που θα έχουμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε από Σεπτέμβριο.

4. Μεταφέραμε στη Διεύθυνση ένα θέμα που απασχόλησε αρκετά μέλη και αφορά την απουσία πρωινής προσευχής σε πολλές αίθουσες και την έλλειψη κοινής γραμμής ως προς αυτό το ζήτημα. Ο κ. Δούκας διαβεβαίωσε επαναφορά της πρωινής προσευχής με την επάνοδο στην κανονικότητα και αντιμετώπιση της "χαλάρωσης" στο συγκεκριμένο θέμα.

5. Έγινε αναφορά στην κατά καιρούς παρουσία σε σχολικές εκδηλώσεις καλλιτεχνών περιορισμένου εύρους από τα ποικίλα υπάρχοντα είδη τέχνης και δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν διευκρινίσεις από πλευράς μας, όχι τόσο ως προς το είδος της καλλιτεχνικής παρουσίας, όσο ως προς το αποτύπωμα αυτών στην καλλιέργεια του ποιοτικού αισθητηρίου των παιδιών.

6. Για τα θέματα παραβατικότητας που παρουσιάστηκαν στο Σχολείο μας, ζητήθηκε επίμονα η αύξηση εφημερευόντων εκπαιδευτικών που να επιτηρούν τόσο εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς χώρους του Σχολείου μας.

Ολοκληρώθηκε η δράση της εικονικής άθλησης με κλήρωση δώρων και προσφορά στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα»:

Ολοκληρώθηκε η αθλητική δράση Doukas Virtual Run που υλοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.

Ο Σύλλογός μας μετά από κλήρωση, διέθεσε 5 δώρα αξίας 100 ευρώ σε 5 τυχερούς συμμετέχοντες. Τα δώρα εστάλησαν προς έκπληξή μας, σε όλα τα μέρη της χώρας, όπως στην Ορεστιάδα και Άμφισσα, αφού στη δράση συμμετείχαν δρομείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Συγκεκριμένα κληρώθηκαν: 1 smart ρολόι, 1 ζευγάρι επώνυμα sneakers, 1 ζευγάρι γυαλιά και 2 γεύματα σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας.

Το Εκπαιδευτήρια Δούκα διέθεσαν το μεγαλύτερο ποσό από τις συμμετοχές στο ΙΔΡΥΜΑ "ΜΗΤΕΡΑ" προσαυξημένο κατά την κρίση τους, αλλά και 3 δωροεπιταγές των 100 ευρώ σε 3 τυχερούς για χρήση τους σε μεγάλα καταστήματα με Aθλητικά είδη και έπιπλα DIY- "Do It Yourself".

Η εταιρεία "All about Running" που στήριξε με την εφαρμογή(application) την μεγαλοπρεπή δράση, διέθεσε 2 ετήσιες συνδρομές σε ισάριθμους τυχερούς για το περιοδικό "Runner".

Προετοιμάζουμε και σύντομα θα σας αποστείλουμε:

Το καλοκαιρινό ερωτηματολόγιο για όλους τους γονείς-μέλη με ερωτήσεις που αφορούν αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε αλλά και προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά. Διαπιστώσαμε ότι τα ερωτηματολόγια έδωσαν βήμα σε πολλά από τα μέλη μας, σε μια περίοδο που δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις. Αλλά και η δυσκολία στην προσέλευση των μελών στις Συνελεύσεις, σε περιόδους πριν την πανδημία, θα μπορούσε να οριοθετήσει μια εποχή με νέες μεθόδους επικοινωνίας, αφού η διαδικτυακή επικοινωνία, εργασία, συναλλαγή "ήρθαν και θα μείνουν".

Προγραμματίζουμε το ερχόμενο Φθινόπωρο:

1.Ομαδική επίσκεψη στη "Νέα Πινακοθήκη" με ξενάγηση και ομιλία ειδικά για τα μέλη μας και τα παιδιά μας.

2. Ομαδική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων για ξενάγηση στο κτίριο και στην αίθουσα που φιλοξενείται η γιγαντιαία νωπογραφία του Ραφαήλ "Σχολή των Αθηνών"

Θυμόμαστε:

Ανανεώνουμε τη συνδρομή μας στον Σύλλογο για το έτος 2021 (€15/οικογένεια), με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820). Mετά από λίγες ημέρες θα λάβετε σκαναρισμένη την απόδειξη πληρωμής.

Επικοινωνείτε μαζί μας:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα

e-mail:sylgondimd@gmail.com

site: https://syllogos-goneon-ekp-doyka.webnode.gr

Newsletter, Μάιος 2021

Αγαπητά Μέλη,

Ένα ακόμη δίμηνο της θητείας μας ολοκληρώθηκε με πολυάριθμες δράσεις.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι μαθητές επέστρεψαν σταδιακά στο Σχολείο με το επιπλέον μέτρο του "self test", που θεωρούμε ότι κυλά ομαλά. Τα παιδιά μας επέδειξαν πρωτοφανή ωριμότητα και συμμόρφωση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Ευχαριστούμε για την μεγάλη ανταπόκριση που δείξατε στο ερωτηματολόγιο που σας αποστείλαμε, το οποίο αντικαθιστά μερικώς την Γενική Συνέλευση. Πολλά θέματα θέσαμε ήδη στη Διεύθυνση, ενώ τα υπόλοιπα θα συζητηθούν στην τελευταία τακτική συνάντησή μας, για την τρέχουσα σχολική χρονιά, στις 9 Ιουνίου 2021.

Αυτό το δίμηνο, λοιπόν:

Επικοινωνήσαμε:

Με την Διεύθυνση του Σχολείου και ενημερωθήκαμε ότι:

1. Δεν θα υπάρξει για την τρέχουσα σχολική χρονιά περαιτέρω τροποποίηση στα δίδακτρα.

2. Η ημερομηνία για τις επανεγγραφές και προεξοφλήσεις των διδάκτρων, η 16η Απριλίου, προσέλκυσε περισσότερους γονείς από την περσινή χρονιά και το Σχολείο δεν προτίθεται να την μετακινήσει.

3. Για τις οικογένειες που συμπληρώνουν τα 3 χρόνια παρουσίας στο Σχολείο δε θα υπάρξουν ελαφρύνσεις στα δίδακτρα αλλά μόνο διευκολύνσεις σε κάποιες δραστηριότητες που θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

4. Αποκαταστάθηκαν κάποια τεχνικά θέματα στα σχολικά λεωφορεία (προβληματικές ζώνες ασφαλείας, παράθυρα που δεν άνοιγαν), μετά από επισήμανσή μας. Παρακαλούμε, αν υποπέσει στην αντίληψή σας κάποια βλάβη σε κάποιο σχολικό να μας ενημερώνετε στέλνοντας μας και τον αριθμό του Σχολικού.

5. Έγιναν διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά του Σχολείου στις ημερομηνίες για τις προσομοιωτικές εξετάσεις μετά από επισήμανση και δυσανασχέτηση ικανού ποσοστού οικογενειών του Σχολείου μας καθώς και με δική μας παρέμβαση κατόπιν επικοινωνίας.

6. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις ανακοινώσεις για τις απογευματινές δραστηριότητες (after school) για την επόμενη σχολική χρονιά.

Ενισχύσαμε την οδική ασφάλεια του περιβάλλοντα χώρου του σχολείου μας:

Με παρέμβασή μας τοποθετήθηκαν από τον Δήμο Αμαρουσίου "3 ηλιακοί φανοί" σε 3 σημεία, στους δρόμους ακριβώς γύρω από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα , για να αναχαιτίσουν την ταχύτητα των διερχομένων αυτοκινήτων.

Αθληθήκαμε και προσφέρουμε στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα»:

Με τo Doukas Virtual Run, μια καινοτόμο αθλητική δραστηριότητα για το σχολείο μας, που υλοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και του Συλλόγου μας. Ο αγώνας είναι ακόμα ενεργός(εγγραφές μέχρι 21/5/2021, "τρέξε και κέρδισε" μέχρι 26/5/2021) και προτρέπουμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν. Σκοπός του αγώνα είναι να προάγει τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και τον υγιεινό τρόπο ζωής και παράλληλα να ενισχύσει το έργο του Κέντρου Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ", διαθέτοντας σε αυτό το συνολικό ποσό από τις συμμετοχές στον αγώνα. Συνεπικουρούν ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Α.Σ.Ε.Δ.), το Αθλητικό Κέντρο Δαΐς και ο Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Σ.Α.Ε.Δ.).

Ενισχύσαμε τον εθελοντισμό:

Πραγματοποιήθηκε εθελοντική Αιμοδοσία την 18η Απριλίου 2021.

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο αθλητικός Σύλλογος ΑΣΕΔ και ο Σύλλογος αποφοίτων-ΣΑΕΔ ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγκέντρωσαν 23 φιάλες αίμα που προσφέραμε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αττικής, που πραγματοποίησε την διαδικασία.

Βελτιωθήκαμε:

Αναλύοντας τις απόψεις και τα σχόλιά σας από το ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε. Σας παραθέτουμε κάποιες επιπλέον προτάσεις που μας εντυπωσίασαν. Ζητήσατε:

- Εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων όπως θεατρική ομάδα, μάθημα για χρήση και εκμετάλλευση ψηφιακών πειστηρίων (forensics) και άλλες αθλητικές δραστηριότητες εκτός από το αθλητικό απόγευμα.

- Επανεξέταση και επάνοδο των κινέζικων, της δημιουργικής απασχόλησης και της μελέτης σε όλες τις ημέρες και όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

- Πρόσκληση ακαδημαϊκών, λογοτεχνών και αξιόλογων καλλιτεχνών σε events ενώ δυσαρέσκεια εκφράστηκε για πρόσκληση καλλιτεχνών χαμηλής ή αμφίβολης αισθητικής στις εκδηλώσεις του Σχολείου.

Προγραμματίζουμε:

1.Ομαδική επίσκεψη στη "Νέα Πινακοθήκη" με ξενάγηση και ομιλία ειδικά για τα μέλη μας και τα παιδιά μας.

2. Ομαδική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων για ξενάγηση στο κτίριο και στην αίθουσα που φιλοξενείται η γιγαντιαία νωπογραφία του Ραφαήλ "Σχολή των Αθηνών"

Θυμόμαστε:

Ανανεώνουμε τη συνδρομή μας στον Σύλλογο για το έτος 2021 (€15/οικογένεια), με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820). Mετά από λίγες ημέρες θα λάβετε σκαναρισμένη την απόδειξη πληρωμής.

Επικοινωνείτε μαζί μας:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα

e-mail:sylgondimd@gmail.com

site: https://syllogos-goneon-ekp-doyka.webnode.gr

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Doukas Virtual Run

Συνδιοργάνωση Virtual Run των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα Ημερομηνίες 26/04 έως 21/05 

Κάντε την εγγραφή σας:

https://www.myrace.gr/event/2440/registrations.html

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, και ο Σύλλογος Γονέων Εκπαιδευτηρίων Δούκα, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Α.Σ.Ε.Δ.), το Αθλητικό Κέντρο Δαΐς και τον Σύλλογο Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Δούκα (Σ.Α.Ε.Δ.), οργανώνουν το Doukas Virtual Run. Σκοπός του αγώνα είναι να προάγει τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και τον υγιεινό τρόπο ζωής και παράλληλα να ενισχύσει το έργο του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» διαθέτοντας σε αυτό το συνολικό ποσό από τις συμμετοχές στον αγώνα καθώς και επιπλέον ένα ευρώ (1€) για κάθε συμμετοχή. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 26 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Μάϊου και θα συμπεριλαμβάνει περπάτημα ή τρέξιμο για ενήλικες και παιδιά 2χλμ., 5χλμ. και 10 χλμ με την ευγενική υποστήριξη των:

• EUROXX-Χορηγός Διοργάνωσης

• OCTANS-Υποστηρικτής Διοργάνωσης

• RunningMagazine.gr-Υποστηρικτής Επικοινωνίας

Οι εγγραφές ανοίγουν Δευτέρα 26 Απριλίου. Μπορείτε να ανεβάζετε τον χρόνο σας από την Τρίτη 27 Απριλίου μέχρι και την Τετάρτη 26 Μάϊου. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή sporthive στο κινητό σας στην διεύθυνση: https://live.sporthive.com/event/10519 

και κάντε αναζήτηση το Doukas Virtual Run.

Και να θυμάστε: Σκοπός μας είναι τόσο να βοηθήσουμε όσο να περάσουμε καλά! Για αυτό: Μοιραστείτε τις στιγμές της προσπάθειάς σας βγάζοντας μία selfie από την εφαρμογή Κοινοποιήστε στους λογαριασμούς σας στα social media ότι λάβατε μέρος Χρησιμοποιήστε το DoukasVirtualRun και προσκαλέστε όλους σας τους φίλους να πάρουν μέρος στον αγώνα! 

(Β) ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΕΝΑ LIKE! ΚΑΝΤΕ LIKE, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/04/2021

Με φαντασία, όρεξη, ομαδικότητα και σκληρή δουλειά εκπαιδευτικοί και παιδιά δημιούργησαν δύο εξαιρετικές συμμετοχές στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Coding&Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Οι συγκεκριμένες ψηφιακές εργασίες υπηρετούν έναν ακόμη πολύ σημαντικό αν και όχι τόσο προφανή στόχο: παρακινούν τα άλλα παιδιά να βγουν έξω από τον ψηφιακό κόσμο και να επισκεφθούν φυσικούς χώρους υψηλού συμβολισμού και πολιτιστικού αποθέματος (Εθνική Πινακοθήκη και Λεωφόρος των Ηρώων στο Πεδίον του Άρεως). Φέτος εστιάζουμε στην καλλιέργεια της ισορροπίας ανάμεσα στους δύο κόσμους για τους προφανείς λόγους.Για μας είναι όλοι νικητές. Θα θέλαμε να υποστηρίξετε αυτή τη δράση, καθώς είναι μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τα βίντεο με τις δουλειές των παιδιών μας είναι πραγματικά απολαυστικά και αξίζει να ψηφιστούν.

Η WRO HELLAS διοργανώνει τον Διαδικτυακό Πανελλήνιο Διαγωνισμό Προγραμματισμού & Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με θέμα: "1821-2021: 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση".Στην κατηγορία Scratch Advanced (Animation) «Οι μεγάλες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821»: για μαθητές 8-15 ετών, συμμετέχουν από τη βαθμίδα του Δημοτικού οι ομάδες: DoukasCodingTeam με την εργασία "Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη" (Ε & Στ Δημοτικού)

Περιγραφή σεναρίου: "Ο Καραγκιόζης στην Εθνική Πινακοθήκη" Ο Καραγκιόζης ακούει παντού για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και αποφασίζει να επισκεφθεί την Εθνική Πινακοθήκη. Ο ξεναγός ρομπότ της πινακοθήκης δείχνει στον Καραγκιόζη διάσημους πίνακες με σκηνές του 1821 και πορτρέτα ηρώων του γερμανού φιλέλληνα Karl Krazeisen. Στο τέλος της ξενάγησης ο ξεναγός προτείνει στον Καραγκιόζη να παίξει ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα την «Έξοδο του Μεσολογγίου».

Μέλη ομάδας: Διακάκη Ελευθερία, Καλαδάμης Κωνσταντίνος, Καρέλης Σωτήριος, Μαργαρίτης Φίλιππος, Μανιατάκου Αμέλια. Προπονητές: Τζαφέρου Γιούλη, Τσίγκος Γιώργος

https://www.youtube.com/watch?v=7OeKMrAxYkw&list=PLJQlUrCWOlJ4zga5bqt2t8GN5VGXbOjzz&index=79


(Α) ΚΑΝΤΕ LIKE !!!ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΕΝΑ LIKE! ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/04/2021

Η Νέα Εθνική Πινακοθήκη, το αύριο της πόλης μας και το πολυβασανισμένο Πεδίο του Άρεως, το πληγωμένο χτες, μας εκπλήσσουν με τα μάτια των παιδιών του Σχολείου μας.Με φαντασία, όρεξη, ομαδικότητα και σκληρή δουλειά εκπαιδευτικοί και παιδιά δημιούργησαν δύο εξαιρετικές συμμετοχές στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Coding&Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. 

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ D CLASS DOUKAS 2021

Περιγραφή σεναρίου: "Βόλτα με τον Καραγκιόζη στη Λεωφόρο Ηρώων του 1821"Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και εφόσον τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ο Καραγκιόζης ανήμερα της 25ης Μαρτίου πήγε βόλτα με την οικογένειά του στο Πεδίον του Άρεως και συγκεκριμένα στη «Λεωφόρο Ηρώων», όπου θαύμασαν 16 προτομές Ελλήνων αγωνιστών. Μόλις επέστρεψαν από την «εκπαιδευτική» τους βόλτα, ο Καραγκιόζης ετοιμάζεται να «εξετάσει» τα παιδιά του για να δει τι θυμούνται για τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης.

Μέλη ομάδας: Αθανίτης Αλέξανδρος, Γιαννουλοπούλου-Καΐρη Ειρήνη, Κουτσός Νικόλαος, Μπουρτζινάκος Μάριος-Δημήτριος, Χαρβάτης Μιχαήλ.Προπονητές: Φέγγου Λένα, Ντελή Μ.

https://www.youtube.com/watch?v=QAoqLhGv4uc&list=PLJQlUrCWOlJ4zga5bqt2t8GN5VGXbOjzz&index=80

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΝ 18η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

"Το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αττικής θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία, στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα". 

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, ο Σύλλογός μας, ο αθλητικός Σύλλογος ΑΣΕΔ και ο Σύλλογος αποφοίτων-ΣΑΕΔ ενώνουν τις δυνάμεις τους τη 18η Απριλίου 2021, για συγκέντρωση αίματος σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για το Υγειονομικό μας Σύστημα, όπου οι δότες έχουν μειώσει την προσέλευσή τους σε σημαντικό αριθμό Νοσοκομείων όπως και το Σισμανόγλειο.Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Θα τηρηθούν τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα, ενώ η προσέλευση των αιμοδοτών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ραντεβού από τις 10 το πρωί. Πατήστε το παρακάτω link

https://doukas.gr/new/ethelontiki-aimodosia-18-04-2021/?fbclid=IwAR3-bDDtVGEtmosgbHJwbdGGgljzbuND6wwZX6ISS7WnSqnIoB2fPXfyjDsSPECIAL OLYMPICS HELLAS

...το βράδυ έχω βρει έναν ωραίο τρόπο να κοιμάμαι, τους συγχωρώ έναν έναν όλους...

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021. Ημέρα αφιερωμένη στους Special Olympics Hellas στα Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ. Από τον Σύλλογό μας ένα ποίημα για όλα τα παιδιά με τη διάφανη καρδιά!

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΜΕΑ!

Χρωματίζω πουλιά και περιμένω να κελαηδήσουν... Τραγουδάω όπως τραγουδάει το ποτάμι... 

Το βράδυ έχω βρει έναν ωραίο τρόπο να κοιμάμαι τους συγχωρώ έναν έναν όλους... Τους συγχωρώ!

Άλλοτε πάλι θέλω να σώσω την ανθρωπότητα αλλά εκείνη αρνείται.

Όμως απόψε βιάζομαι, βιάζομαι απόψε βιάζομαι να παραλείψω όλη τη λησμονιά και στη θέση της να ακουμπήσω μια μικρή ανεμώνη σαν τους θαυματοποιούς που όλη τη μέρα χαρίζουν όνειρα στα παιδιά... Όνειρα!

Και μόνο όταν κάποιος μας αγαπήσει ερχόμαστε για λίγο κοντά κι όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κι όλας νεκροί. 

Φυσάει, Φυσάει απόψε Φυσάει μέσα στις κιθάρες... Φυσάει! Δως μου το χέρι σου...δως μου το χέρι... Φυσάει! Δως μου το χέρι σου...

Ηλιακή ενέργεια και τοποθέτηση ηλιακών φανών στο Σχολείο

Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αμετάβλητη στο ανώτατο στρώμα της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας, διαμέσου του διαστήματος, και στη συνέχεια κατά τη διέλευσή της από την ατμόσφαιρα υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές, που οφείλονται στην σύσταση της ατμόσφαιρας. Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει σε ένα σημείο στην επιφάνεια της γης μια δεδομένη χρονική στιγμή χαρακτηρίζεται από την ένταση και την διεύθυνση πρόσπτωσης. Στην επιφάνεια της γης φτάνει μόνο ένα μέρος της ακτινοβολίας που προέρχεται άμεσα από τον ήλιο (άμεση ηλιακή ακτινοβολία), ενώ το υπόλοιπο είτε απορροφάται από τα συστατικά της ατμόσφαιρας είτε ανακλάται πάλι προς το διάστημα ή προς την επιφάνεια της γης.

Κατηγορίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων:  Σαν κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών Φ/Β συστημάτων μπορούν να θεωρηθούν οι εξής:

 Α.Καταναλωτικά προϊόντα (1mW-100 Wp ) Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μικρής κλίμακας ισχύος όπως τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, εξωτερικός φωτισμός κήπων, ψύξη και προϊόντα όπως μικροί φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλιακοί φανοί κ.ά. 

Β.Αυτόνομα ή απομονωμένα συστήματα (100 Wp -200k Wp ) Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και μικρούς οικισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Ακόμη χρησιμοποιούνται για:  Ηλεκτροδότηση Ιερών Μονών.  Αφαλάτωση / άντληση / καθαρισμό νερού.  Συστήματα εξωτερικού φωτισμού δρόμων, πάρκων, αεροδρομίων κλπ.  Συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων και συναγερμού.  Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας κλπ.

Ο Σύλλογός μας ανέλαβε την πρωτοβουλία και μεσολάβησε για να τοποθετηθούν 3 ηλιακοί φανοί από τον Δήμο Αμαρουσίου στον περιβάλλοντα χώρο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Ελπίζουμε να αναχαιτιστεί η ταχύτητα των διερχόμενων αυτοκινήτων στους δρόμους που περιβάλλουν το Σχολείο μας.

Οδηγός επιτυχίας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις στις ημέρες Covid-19

σε 10 εικόνες

Newsletter, Μάρτιος 2021

Αγαπητά Μέλη,

Ένα ακόμη δίμηνο της θητείας μας ολοκληρώθηκε. Σε αυτό το χρονικό διάστημα μια σειρά θεμάτων απασχόλησαν το Σύλλογο και αφορούσαν όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής των παιδιών μας, εκπαιδευτικά θέματα, τηλεκπαίδευση, μέτρα υγειονομικής προστασίας, οικονομικά θέματα, κλπ. Παρουσιάζουμε συνοπτικά αυτά που θεωρούμε ότι πρέπει να μοιραστούμε μαζί σας.

Υποδεχτήκαμε:

Το πρόγραμμα επιβράβευσης "Dogether" για τις οικογένειες που επιλέγουν σταθερά το Σχολείο. Ένα πρόγραμμα που η Διεύθυνση διαβεβαιώνει ότι «ήρθε και θα μείνει», ανεξάρτητα από τη συγκυρία και τη διάρκεια της πανδημίας.

Επικοινωνήσαμε:

Με την Διεύθυνση του Σχολείου την 10η Μαρτίου 2021 και

1. Προτείναμε εμπλουτισμό της διαδικτυακής καθημερινής εκπαίδευσης των μαθητών με άλλες δράσεις και εκδηλώσεις που να ξεφεύγουν από τα στενά όρια του Τμήματος και να περιλαμβάνουν μαζική συμμετοχή μαθητών από διαφορετικά Τμήματα και Τάξεις, όπως διαδικτυακές εκδηλώσεις, events, γιορτές για επετείους κλπ. Στόχος είναι να αμβλυνθεί η αναπόφευκτη κόπωση ακόμη και των πιο αισιόδοξων μαθητών.

2. Ενημερωθήκαμε ότι δεν θα υπάρξει για την τρέχουσα σχολική χρονιά κάποια τροποποίηση στα δίδακτρα και τις ημερομηνίες πληρωμής. Θα υπάρξουν, ίσως, συμπληρωματικές ανακοινώσεις για τις οικογένειες που συμπληρώνουν τα 3 χρόνια παρουσίας στο Σχολείο. Εμείς, εντελώς πρωτοποριακά, αναλάβαμε την πρωτοβουλία και παρουσιάσαμε στη Διεύθυνση, προτάσεις ανάπτυξης του προγράμματος "Dogether", με ιδέες για δικαιότερη κατηγοριοποίηση των οικογενειών, εφαρμογή συστήματος πόντων με τη χρήση υπηρεσιών κλπ. Στόχος μας, πάντα είναι να καλύψουμε τα πολλαπλά και ποικίλα αιτήματα των γονιών που φτάνουν στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Αποκομίσαμε θετικά σχόλια για τις προτάσεις μας και ελπίζουμε να αποτελέσουν την βάση για πιθανή μελλοντική αξιοποίησή τους.

3. Συζητήσαμε τεχνικά προβλήματα για την κατάσταση των σχολικών λεωφορείων (προβληματικές ζώνες ασφαλείας, παράθυρα που δεν ανοίγουν κλπ), καθώς και χρονοδιάγραμμα ανανέωσης στόλου. Ενημερωθήκαμε ότι 11 νέα σχολικά λεωφορεία τέθηκαν στις υπηρεσίες του Σχολείου και σε βάθος τριετίας θα αντικατασταθούν κάποια πεπαλαιωμένα.

4. Στην ερώτησή μας για την πιθανότητα μείωσης του αριθμού μαθητών στα Τμήματα, συναντήσαμε το επιχείρημα της πιστής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας .

Επικοινώνησαν μαζί μας:

Οι μαθητές της βαθμίδας ΙΒ και:

Μας μετέφεραν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους για την ισότιμη αξιολόγησή τους τον ερχόμενο Μάιο 2021, σε σχέση με τους μαθητές από άλλες χώρες. Με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Σχολείων με ΙΒ, IBSIGA διευκρίνισε σε όλους, ότι ο Οργανισμός ΙΒ αποφάσισε για την Ελλάδα αξιολόγηση μαθητών με γραπτές εξετάσεις, εφόσον βέβαια δεν υπάρξουν υγειονομικές απαγορεύσεις για την φυσική προσέλευση των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με κριτήρια που προφανώς αφορούν την προβληματική παροχή τηλεκπαίδευσης, ο IB Organization(ΙΒΟ) αποφάσισε την εναλλακτική οδό αξιολόγησης των μαθητών άνευ γραπτών εξετάσεων. Μετά από σχετική έρευνα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι ειλημμένες αυτές αποφάσεις δεν αναιρούνται εύκολα, λόγω εφαρμογής αυστηρών κανόνων από τον IBO, όμως η υψηλού επιπέδου προετοιμασία των Ελλήνων μαθητών ΙΒ σε σχέση με μαθητές από άλλες χώρες καθώς και η εμπειρία του Σχολείου των προηγούμενων ετών, μόνο αισιοδοξία οφείλει να γεμίζει τους μαθητές μας και να εμπνέει εμπιστοσύνη για την ασφαλή και ισότιμη αξιολόγησή τους.

Επεκταθήκαμε:

Συμμετέχοντας με τους σύγχρονους τρόπους τηλεπικοινωνίας, στην ενεργοποίηση της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων ώστε να διεκδικούμε, συλλογικά, αιτήματα που ξεφεύγουν από τα όρια της δικής μας σχέσης με τα Εκπαιδευτήρια. Προσωρινή Τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, από Κολλέγιο, Αρσάκεια και Ελληνογαλλικά, ανέλαβε να οδηγήσει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων σε Γενική Καταστατική Συνέλευση και σε αρχαιρεσίες για μεγαλύτερη εκπροσώπηση γονέων και κηδεμόνων, από περισσότερα Ιδιωτικά Σχολεία.

Διασκεδάσαμε :

Με δύο διαδικτυακές καρναβαλικές δράσεις

-Δράση 1η, την Κυριακή των Αποκριών μαθητές και γονείς παρακολούθησαν διαδικτυακή παράσταση ταχυδακτυλουργικών από τον Magic Tolto

-Δράση 2η, Πραγματοποιήθηκε Διαγωνισμός Στολής με ανάρτηση φωτογραφιών και video στις κλειστές ομάδες του Συλλόγου μας και θα μοιραστούν δώρα στους συμμετέχοντες μαθητές.

Προγραμματίζουμε:

Νέα Αιμοδοσία την Άνοιξη του 2021

Διατηρήσαμε:

Για το σύνολο των οικογενειών των μελών μας τη συνεργασία με τον Όμιλο ΙΑΣΩ για διενέργεια test COVID 19 και αντισωμάτων σε προνομιακή τιμή.

Θυμόμαστε:

Ανανεώνουμε τη συνδρομή μας στον Σύλλογο για το έτος 2021 (€15/οικογένεια), με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820). Mετά από λίγες ημέρες θα λάβετε σκαναρισμένη την απόδειξη πληρωμής.

Επικοινωνείτε μαζί μας:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα

e-mail: sylgondimd@gmail.com

site: https://syllogos-goneon-ekp-doyka.webnode.gr

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απόκριες 2021, ας διασκεδάσουμε διαδικτυακά!!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων φέτος διοργανώνει την ετήσια Αποκριάτικη Γιορτή του, που περιλαμβάνει δύο διαδικτυακές δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1η, Κυριακή 14/3, ώρα 6 με 7.30μμ: Διαδικτυακή παράσταση Magic Tolto. Ο Magic Tolto θα προσφέρει χαρά και διασκέδαση σε μικρούς και μεγάλους διαδικτυακά.

ΔΡΑΣΗ 2η, Τετάρτη 10/3 έως Κυριακή 14/3:  Διαδικτυακός Διαγωνισμός Στολής. Μπορείτε να ανεβάσετε στο Facebook (Σύλλογος Γονέων Εκπαιδευτηρίων Δούκα) & στο Instagram (syl.gonewn.doukas) του Συλλόγου μας, φωτογραφίες ή και βιντεάκια με καρναβαλικές στολές και για τους πιο τολμηρούς, συνοδευόμενες από χορευτικές φιγούρες με καρναβαλική μουσική και διάθεση για να το γιορτάσουμε! Θα υπάρξουν πολλές όμορφες εκπλήξεις και δώρα για τα παιδιά και τους μεγάλους! Καλούμε όσους από εσάς ενδιαφέρεστε, να δηλώσετε συμμετοχή στο mail του συλλόγου, και θα σας σταλούν περαιτέρω διευκρινίσεις. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη του Δ.Σ

Newsletter,Ιανουάριος 2021

Αγαπητά Μέλη,

Το πρώτο δίμηνο της θητείας μας ολοκληρώθηκε. Σε αυτό το χρονικό διάστημα:

Επικοινωνήσαμε:

Με τη Διοίκηση του Σχολείου και:

Μεταφέραμε προβληματισμούς και ανησυχίες γονέων που μας γνωστοποιήθηκαν είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα είτε με προσωπική επικοινωνία με κάποιο από τα μέλη του ΔΣ και αφορούν την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, την στάση του σχολείου στο πρόγραμμα ΙΒ στην μετά Brexit εποχή, την επανεξέταση του μοντέλου αξιολόγησης των υποψήφιων μαθητών για υποτροφία.

Ενημερωθήκαμε, με αφορμή 2 νέες περιπτώσεις μαθητών θετικών στον κορονοϊό, για επιπλέον προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση κλεισίματος Τμημάτων.

Συμφωνήσαμε για προγραμματισμό περισσότερων κοινών δράσεων με το Σχολείο.

Βελτιωθήκαμε:

Πραγματοποιώντας τηλεσυνεδρίαση με το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων CGS και ανταλλάξαμε απόψεις και ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες

Διαμορφώνοντας ερωτηματολόγιο-ενδοσκόπηση που σας αποστείλαμε. Η συμμετοχή ήταν μόνο 20% και σας παραθέτουμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα

61% των μελών ζήτησε να διατηρηθεί και στο μέλλον, σε συνθήκες μη πανδημίας, η ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των παιδιών, με αύξηση του χρόνου διάρκειας ενημέρωσης από τους βασικούς δασκάλους/καθηγητές

75% των μελών ζήτησε να διατηρηθεί και στο μέλλον η παράδοση ελέγχων ηλεκτρονικά

30% των μελών ζήτησε περισσότερες αναρτήσεις στο facebook επί ποικίλης θεματολογίας

Τέλος, από τα σχόλια σημειώσαμε τα εξής: την παράδοξη «άνθιση» κάποιων μαθητών στις ιδιαίτερες συνθήκες τηλεκπαίδευσης, που χρήζει προσεκτικού χειρισμού στην δια ζώσης μετάβαση, την διαρκή ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τα σχολικά, κάποια από τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως πεπαλαιωμένα.

Ενισχύσαμε:

Το Σισμανόγλειο ΓΝΑ με διενέργεια Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην οποία συγκεντρώθηκαν πάνω από 45 φιάλες αίμα. Ήταν μια συνδιοργάνωση με το Σχολείο, τον ΑΣΕΔ και το Σύλλογο Αποφοίτων.

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου με φιλανθρωπική δωρεά ενός εκτυπωτικού πολυμηχανήματος.

Διατηρήσαμε:

Για το σύνολο των οικογενειών των μελών μας τη συνεργασία με τον Όμιλο ΙΑΣΩ για διενέργεια τεστ COVID 19 και αντισωμάτων σε προνομιακή τιμή.

Θυμόμαστε πάντοτε ότι:

Είμαστε γονείς, ο ρόλος μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο πλαίσιο τήρησης των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του COVID-19. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και του Σχολείου για την προστασία όλων μας.

Επικοινωνούμε με τον Σύλλογο στην ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα.

e-mail: sylgondimd1@gmail.com

site: https://syllogos-goneon-ekp-doyka.webnode.gr

Ανανεώνουμε τη συνδρομή μας στον Σύλλογο για το έτος 2021 (€15/οικογένεια), με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820). H ολοκλήρωση διαδικασιών απόκτησης κωδικών Internet Banking, απαλλάσσει τα μέλη από την υποχρέωση να μας ενημερώνουν με επισύναψη του καταθετηρίου.

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ερωτηματολόγιο- ενδοσκόπηση, Ιανουάριος 2021

Αποστείλαμε στα μέλη- γονείς και κηδεμόνες του Συλλόγου ερωτηματολόγιο που αποβλέπει στην βελτίωση του ρόλου, της παρουσίας και της εικόνας του Συλλόγου. Δεν στοχεύει να αποτυπώσει την γνώμη μας για το Σχολείο και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Θα ακολουθήσει μια σειρά ερωτηματολογίων και ερωτηματολογίων-δημοσκοπήσεων ώστε να κρατά την επαφή μας μαζί σας ζωντανή και εποικοδομητική.

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου

- Οι γονείς-μέλη που απάντησαν έχουν παιδιά σε όλες τις βαθμίδες. Το 75% των μελών έχουν ένα τουλάχιστον παιδί στο Δημοτικό, 45%, ένα παιδί στο Γυμνάσιο, 20% στο Λύκειο και ένα ποσοστό 3% έχει ένα παιδί στο Νηπιαγωγείο και ΙB.

- 60% των μελών απάντησε ότι ο λόγος που δεν εγγράφονται οι υπόλοιποι γονείς στο Σύλλογο είναι η έλλειψη χρόνου, 15% ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του Συλλόγου και οι υπόλοιπες απαντήσεις μοιράστηκαν στην έλλειψη παρότρυνσης, άγνοια για τις μικρές νίκες του Συλλόγου και αδιαφορία.

- 45% επισκέπτονται το site μέχρι 2 φορές το μήνα και από αυτούς το 78% καλύπτεται από τις αναρτήσεις του.

- 30% ζήτησε περισσότερες αναρτήσεις στο facebook ποικίλης θεματολογίας ενώ 20% δεν γνωρίζει την ύπαρξη της σελίδας μας και δεν την ακολουθεί.

- 60% των μελών επιθυμούν και νοσταλγούν περισσότερες πολιτιστικές δράσεις, 50% αθλητικές δράσεις, 40% περισσότερες φιλανθρωπικές και κάποιοι (5%) ζήτησαν γενικές συνελεύσεις.

- Μεγάλη επιτυχία στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, με ποσοστό πάνω από 85% να δηλώνει ευχαριστημένο από την ενημέρωση, την συχνότητα της ενημέρωσης και το μέγεθος του κάθε μηνύματος.

- Τεράστια απήχηση παρουσίασε επίσης, η διαδικτυακή ενημέρωση των γονέων για τις επιδόσεις των παιδιών, με 61% να επιθυμεί την συνέχισή της και στην μετά Covid-era με μοναδική επισήμανση την αύξηση της διάρκειας ενημέρωσης με τον βασικό δάσκαλο/καθηγητή της τάξης.

- Τέλος, από τα ελεύθερα σχόλια σημειώσαμε τα εξής: 1. την παράδοξη «άνθιση» κάποιων μαθητών στις ιδιαίτερες συνθήκες τηλεκπαίδευσης, που χρήζει αναλύσεως και προσεκτικού χειρισμού κατά την μετάβαση στην δια ζώσης εκπαίδευση, 2. έπαινοι στο εκπαιδευτικό προσωπικό για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά τους στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας, χρήσιμα μοντέλα συμπεριφοράς για τα παιδιά, 3. Συνεχιζόμενη ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και την πληρότητα των σχολικών, 4. Σχολικά χωρίς διευκολύνσεις για νήπια (λαβή στήριξης κλπ), μεγάλη διάρκεια των διαδρομών με τα σχολικά ενώ κάποια από τα σχολικά χαρακτηρίστηκαν ως πεπαλαιωμένα, 5. επιθυμία για ερωτήσεις αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της οικονομικής πολιτικής με ανωνυμία των απαντήσεων, 6. Αυστηρότερη τήρηση των υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Τα tests για τον κορονοϊό, με δυό λόγια

Όταν ο ιατρός συστήνει test για τον κορωνοϊό, θεωρητικά εννοεί μία από τις παρακάτω τρεις εξετάσεις:

1. Μοριακό test PCR. Διακρίνεται σε: α. Κλασικό PCR και β. Ταχύ PCR

2. Rapid test, ταχύ test αντιγόνου (Ag)

3. Τest αντισωμάτων, στο αίμα.

Για τους ανθρώπους μας που έφυγαν χωρίς το ύστατο χαίρε, χωρίς τον τελευταίο ασπασμό, λάθρα. Ζωγραφική από τον Ισπανό J. Lucena
Για τους ανθρώπους μας που έφυγαν χωρίς το ύστατο χαίρε, χωρίς τον τελευταίο ασπασμό, λάθρα. Ζωγραφική από τον Ισπανό J. Lucena

Ας δούμε την κάθε κατηγορία από μόνη της:

1. Μοριακό test. Διενεργείται σε δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό (ρινικό ή στοματοφαρυγγικό επίχρισμα βλεννογόνου-εκκρίσεις) Δίνει τη μεγαλύτερη ασφάλεια στη διάγνωση γιατί προσεγγίζει αξιοπιστία στο 100%

- Το κλασικό έχει τη δυνατότητα μαζικής εφαρμογής και απαιτεί κάποιες ώρες για τη λήψη του αποτελέσματος.

- Το ταχύ, είναι παραλλαγή του κλασικού, δίνει το αποτέλεσμα εντός μιας ώρας, αλλά είναι ακριβότερο και δεν υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας πολλών tests ταυτόχρονα.

2. Rapid test, test αντιγόνου: Ανιχνεύει πρωτεΐνες στην επιφάνεια του ιού. Επειδή δεν μεσολαβεί τεχνητός πολλαπλασιασμός των μορίων της πρωτεΐνης του ιού, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με τα αποτελέσματα από τις μοριακές μεθόδους. Είναι σχετικά φτηνό και είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί χωρίς την ανάγκη εργαστηρίου και ειδικού εξοπλισμού.

3. Τest αντισωμάτων: Διενεργούνται στο αίμα και ανιχνεύουν αντισώματα μετά από νόσηση και μετά από εμβολιασμό. Δεν δίνουν καλά αποτελέσματα κυρίως λόγω της φύσης της νόσου που δεν «κινητοποιεί» το ανοσοποιητικό μας σύστημα, όπως άλλα ιογενή νοσήματα.

Συμπερασματικά, το μοριακό test PCR, που σαν τεχνολογία, αποτελεί μια νίκη της επιστήμης, μοιάζει τις περισσότερες φορές μονόδρομος και για τον κορονοϊό.

Το κουδούνι θα χτυπήσει ξανά!

Με μεγάλη χαρά αλλά και με αίσθημα ευθύνης προς όλους τους γονείς και κηδεμόνες του Συλλόγου μας, την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2021 θα ακούσουμε και πάλι όλοι μαζί το σχολικό κουδούνι να χτυπά για τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχηθούμε μια καλύτερη χρονιά σε όλους! 

Μια χρονιά που ελπίζουμε να φέρει υγεία σε όλο τον κόσμο, αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο αλλά και πολλές ζεστές αγκαλιές που τόσο στερηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, στεκόμαστε κοντά στο σχολείο ώστε να βοηθήσουμε, όπως και αν χρειαστεί, για την ομαλή και ασφαλή επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο "ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ" στο Μαρούσι, έχει εξασφαλίσει για τα μέλη του και τις οικογένειές τους την προνομιακή τιμή των σαράντα πέντε ευρώ (45ευρώ) για την εργαστηριακή διερεύνηση ανίχνευσης του νέου κορονοιού SARS COV-2 με μοριακό έλεγχο (PCR), στις ώρες λειτουργίας του σχετικού τμήματος, χωρίς πλέον να απαιτείται ραντεβού.

Με την ελπίδα ότι η νέα χρονιά θα κυλήσει με τον πλέον ομαλό τρόπο, ευχόμαστε καλή αρχή στα παιδιά μας και στους δασκάλους τους.

Χαρούμενα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος 2021

Αγαπητά μέλη, 
Με την ευκαιρία των άγιων ημερών, θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους "Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!" Το νέο έτος να φέρει ευημερία και προκοπή σε εσάς και τα παιδιά σας εκπληρώνοντας τα όνειρα και τις προσδοκίες σας!  

Παράλληλα με τις ευχές μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογός μας με τα έσοδα που έχει από τις συνδρομές σας, προχώρησε σε μια φιλανθρωπική προσφορά εξοπλίζοντας το τριθέσιο Δημοτικό σχολείο Μεγανησίου Λευκάδας, με ένα εκτυπωτικό πολυμηχάνημα συνοδευόμενο με τα κατάλληλα αναλώσιμα. Το Δημοτικό Σχολείο του όμορφου νησιού, έστειλε ευχαριστήρια επιστολή, που μπορείτε να διαβάσετε εδώ 


Αποτελέσματα εκλογών της 22ας Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Την 26η Νοεμβρίου 2020, συνεδρίασαν τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων των μαθητών και μαθητριών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, κατόπιν εκλογών που διεξήχθησαν ηλεκτρονικά την 22α Νοεμβρίου 2020 και το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:   Χήρας Θεόδωρος

Α Αντιπρόεδρος:  Καρέλα - Μαρινάκη Μαρία (Μαριάννα)

Β Αντιπρόεδρος:  Tσομπανίδης Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας: Νικολέ - Μαρκάκη Πηνελόπη

Ταμίας:  Γεωργίου Γεώργιος

Μέλη:  Πετρουλάκη - Μουνδρέα Ιωάννα, 

                                       Αναστασιάδου - Ριτζάκη Πελαγία (Μπέλλα)

Αναπληρωματικό μέλος : Ριτζάκης Στέλιος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Πάγκου - Γεωργίου Ελένη

                                            Σταματοπούλου - Καλούδη Μαρία

                                            Αποστολοπούλου - Ματζαβίνου Γεωργία (Γιούλη)  

Ο Σύλλογός μας συμμετέχει στην εθελοντική αιμοδοσία στο σχολείο, την 6η Δεκεμβρίου 2020

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, τον Αθλητικό Σύλλογο-ΑΣΕΔ και το Σύλλογο Αποφοίτων-ΣΑΕΔ, στo πλαίσιo της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς προς το συνάνθρωπο, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.
Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εθελοντών αιμοδοτών.

Ώρες προσέλευσης: 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Nα έχετε μαζί σας το ΑΜΚΑ, την αστυνομική σας ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Για την αποφυγή συνωστισμού σας παρακαλούμε να κλείνετε ραντεβού ηλεκτρονικά, μέσω του link που θα βρείτε στο ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβατε από το σχολείο ή στις αναρτήσεις του Συλλόγου μας στο facebook ή εδώ:

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι Εθελοντές Αιμοδότες μπορούν να μεταβούν στα σημεία αιμοδοσίας στέλνοντας SMS στο 13033 με κωδικό 1


Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Αγαπητά Μέλη,

Οι εκλογές του Συλλόγου μας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής επιτροπής θα λάβουν χώρα την 22/11/ 2020 μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών Electobox.

Υπενθυμίζουμε ότι στην διαδικασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ταμειακά ενήμερα μέλη.

Η ετήσια συνδρομή ανά οικογένεια ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και δύναται να καταβληθεί δια καταθέσεως στον τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα λογαριασμό του Συλλόγου μας με αριθμό GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία παρακαλούμε όπως καταβάλλουν τη συνδρομή τους μέχρι την 20/11/2020. Εν συνεχεία, θα λάβουν αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ψηφοφορίας.

Σας προσκαλούμε όλους να συμμετάσχετε στη εκλογές που θα αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. 

Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα...   

Αγαπητά Μέλη,

Το πρώτο δίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς ολοκληρώθηκε. Ας δούμε συνοπτικά τι καταφέραμε:

Εξασφαλίσαμε:

Για το σύνολο των οικογενειών των μελών μας:

 • Συνεργασία με το ΙΑΣΩ για διενέργεια τεστ COVID 19 και αντισωμάτων σε προνομιακή τιμή.
 • 20% έκπτωση στα καταστήματα The Baby City για την αγορά μασκών και θηκών προστασίας

Ενισχύσαμε:

 • τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού - Doukas Running Team: Race for the Cure.

Επικοινωνήσαμε

με την Διοίκηση του σχολείου μας και μεταφέραμε:

 • Προβληματισμούς & ανησυχίες γονέων που προέκυψαν είτε από γραπτή επικοινωνία στο email του συλλόγου είτε από τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέλη του ΔΣ μας και αφορούσαν τον αυξημένο αριθμό των μαθητών στις τάξεις, τον προαυλισμό, τη μετακίνηση των παιδιών με τα σχολικά, την καθαριότητα, την υποστήριξη της τηλε-εκπαίδευσης, την λειτουργία του ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΥ, την λειτουργία των απογευματινών Ομάδων Γυμνασίου - Λυκείου και όλα αυτά σε συνάρτηση με την σωστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων λόγω Covid.
 • Την ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση από το σχολείο προς τους γονείς για την ύπαρξη κρουσμάτων στο σχολείο και τον τρόπο διαχείρισης αυτών και βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με εκπροσώπους της διοίκησης για εξεύρεση λύσεων σε θέματα που προκύπτουν.

Διασκεδάσαμε:

 • Μαζί με τα παιδιά μας, σε δύο όμορφες βραδιές στο Drive-in Cinema, τηρώντας πάντοτε τα μέτρα ασφαλείας (δείτε στις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ)

Θυμόμαστε:

 • Είμαστε γονείς, ο ρόλος μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα πλαίσια της τήρησης των μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του COVID 19. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και του Σχολείου για την προστασία όλων μας.
 • Επικοινωνούμε με τον Σύλλογο: sylgondimd1@gmail.com, https://syllogos-goneon-ekp-doyka.webnode.gr/, https://www.facebook.com/Σύλλογος-Γονέων-Εκπαιδευτηρίων-Δούκα
 • Ανανεώνουμε τη συνδρομή μας στον Σύλλογο (€15/οικογένεια) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα (ΙΒΑΝ: GR33 0110 6690 0000 6690 0444 820).
 • Στηρίζουμε τον Σύλλογο στις επικείμενες εκλογές του βάζοντας υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και συμμετέχοντας στην διαδικασία της ψηφοφορίας.

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ                    

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

Καλή σχολική χρονιά

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

μια ιδιαίτερη σχολική χρονιά ξεκίνησε. Η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη και απαιτεί συνεργασία όλων μας με το Σχολείο και συνεχή υποστήριξη των παιδιών μας, για να επιτευχθεί η ομαλή πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ευελπιστούμε στην τήρηση των προβλεπόμενων οδηγιών από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Σύλλογός μας θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια.

Καλή δύναμη σε όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές.Στο παρακάτω link όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για κάθε βαθμίδα

Καλό καλοκαίρι!

Αγαπητοί γονείς,

Μια πρωτόγνωρη σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της! Μια χρονιά που κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα και να την συνδυάσουμε με νέες εργασιακές και οικογενειακές προκλήσεις που όλοι μας είχαμε να αντιμετωπίσουμε.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν ένα «στοίχημα» για το Σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και θεωρούμε ότι συμβάλλαμε με τις εποικοδομητικές προτάσεις μας στη λειτουργία της.

Η συνδρομή των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων του Σχολείου μας συνέβαλε ουσιωδώς στην ομαλή μετάβαση των μαθητών στην «ψηφιακή τάξη» και την διατήρηση του δεσμού τους με το Σχολείο και την εκπαιδευτική διαδικασία και για το σκοπό αυτό εκφράσαμε τις ευχαριστίες μας στο διδακτικό προσωπικό του Σχολείου μας.

Με την λήξη λοιπόν της σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την συνεργασία σας, να ευχηθούμε σε σας και τις οικογένειες σας καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και καλή επάνοδο τον Σεπτέμβριο!

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!

   Αγαπητοί γονείς,

   Φέτος καλούμαστε να ζήσουμε ένα διαφορετικό, πρωτόγνωρο Πάσχα. Τις Άγιες αυτές ήμερες ας μείνουμε στο σπίτι με κατάνυξη, πίστη και ευλάβεια. Ας βρούμε τρόπους να περάσουμε όμορφα και δημιουργικά! Ας κοιτάξουμε γύρω μας με αγάπη και ας παραμείνουμε όλοι ενωμένοι, με πίστη στον άνθρωπο και σεβασμό στον συνάνθρωπο!

   Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα με ήρεμες, όμορφες και χαρούμενες στιγμές και με την ελπίδα να επιστρέψουμε γρήγορα στην προηγούμενη καθημερινότητα και η επόμενη μέρα να μας βρει όλους μαζί υγιείς!

   Παράλληλα με τις ευχές μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρωτοβουλία του Συλλόγου μας να ενισχύσει με οικονομική δωρεά το Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας "Η Παμμακάριστος", το οποίο λειτουργεί ως νοσοκομείο αποκλειστικής νοσηλείας ασθενών με λοίμωξη από κορωνοϊό, ως έκφραση της έμπρακτης αλληλεγγύης μας στον αγώνα για την αντιμετώπιση του COVID-19 και σε μία προσπάθεια να συνδράμουμε όπως μπορούμε στο έργο όλων αυτών που δίνουν καθημερινά τη μάχη για τη ζωή μας.

   Καλή Ανάσταση σε όλους!

Μένουμε Σπίτι!

Αυτές τις κρίσιμες μέρες, μαζί με ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλα τα μέλη του Συλλόγου που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος παραμελώντας τους δικούς τους για να φροντίσουν όλους εμάς, ας σταθούμε δίπλα τους! Ας μείνουμε σπίτι! 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ!

  Αγαπητοί γονείς
  
Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας δημόσιων και ιδιωτικών , μετά από εισήγηση της ειδικής επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΔΥ. 

  Ως εκ τούτου το Σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό από αύριο και για 14 ημέρες . Αναμένοντας την εγκύκλιο του Σχολείου για τα εξ´αποστάσεως μαθήματα μέσω e-learning, θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη τήρησης των οδηγιών των επίσημων επιστημονικών φορέων από όλους μας . Μόνο έτσι το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των σχολείων θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα .

   Ας δείξουμε ψυχραιμία , σύνεση και υπευθυνότητα για την αντιμετώπιση μιας πραγματικά πρωτόγνωρης κατάστασης .

Αίγλη, 23 Φεβρουαρίου 2020...

Ο Σύλλογός μας γιόρτασε και φέτος τις Αποκριές σε ένα εξαιρετικό χώρο, με πολύ κέφι και χαρά  και πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά!

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας ! 

Ευχόμαστε σε όλους Χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή!

Φωτογραφικό υλικό εδώ!

Μας ενδιαφέρει όλους....

17 Φεβρουαρίου 2020: Τακτική συνάντηση του Συλλόγου με τη Διεύθυνση του Σχολείου !

Λεπτομέρειες εδώ!

Το Σχολείο μας συνεχίζει να χτίζει γέφυρες ζωής...

Special Olympics Hellas - Motor Activities Training Program!

   Ο Σύλλογός μας συμμετείχε, σήμερα 19-2-2020, σε μια μοναδική εκδήλωση -υπενθύμιση για το θεμελιώδες δικαίωμα όλων στις ίσες ευκαιρίες !

​  Τα Special Olympic Hellas, παρουσίασαν στο Κλειστό Γήπεδο του Αθλητικού Κέντρου Δαΐς των Εκπαιδευτηρίων μας, το Πρόγραμμα Εξάσκησης Κινητικών Δεξιοτήτων (ΜΑΤP - Motor Activities Training Program).

Φωτογραφικό υλικό εδώ!

Σας ενδιαφέρει...

       Ο Σύλλογός μας και ομάδα μαθητών Ecomobility του Σχολείου μας, συμμετείχαν την Παρασκευή 14-2-20, στη 2η Διαβούλευση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αμαρουσίου (ΣΒΑΚ). 

     Κατά την εργασίες της ημερίδας η υπεύθυνη της Ομάδας μαθητών Εcomobility του Σχολείου μας, Κα Σερδάρη, είχε την ευκαιρία να προβάλει το έργο, τις δράσεις και τις διακρίσεις της Ομάδας στα θέματα οικολογικής κινητικότητας, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των διοργανωτών και των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση.

Φωτογραφικό υλικό εδώ!

Στις 23 Φεβρουαρίου το party ξεκινά...

Μικροί και μεγάλοι γνωρίζουν  καλά ότι το εκλεκτό φαγητό, το κέφι και  το ξεφάντωμα δεν είναι τα μόνα που θα μείνουν αξέχαστα και αυτή τη φορά...

Πέρυσι ζήσαμε το ανεπανάληπτο! 

Φέτος θα φτάσουμε στο απόλυτο!

 Ο Σύλλογος μας συναντά το Φάντασμα...

...Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020, στις 15.00, στο "Christmas Theater"!

Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα...

Ε Ρ Χ Ε Τ Α Ι...

Αν πέρυσι μας έμεινε Αξέχαστο, φέτος θα μας Συναρπάσει!

Πότε?  Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020!

Πού?   Μα που αλλού! Στην καρδιά των αποκριάτικων parties!   Στο κέντρο της Αθήνας! 

Στον πιο κατάλληλο χώρο: 

Στην Αίγλη Ζαππείου!

Όλες οι Λεπτομέρειες εδώ!

Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά!

Αγαπητοί γονείς,

Με την ευκαιρία των άγιων ημερών, θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους, χαρούμενα και ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Το νέο έτος να φέρει ευημερία και προκοπή σε εσάς και τα παιδιά σας εκπληρώνοντας τα όνειρα και τις προσδοκίες σας!

Παράλληλα με τις ευχές μας, θα θέλαμε να μεταφέρουμε προς όλους τις θερμές ευχαριστίες του ανθρωπιστικού φορέα «Coeurs pour Tous Hellas - Καρδιές για Όλους», για την συμβολή του Συλλόγου μας στη φιλανθρωπική του δράση.

Χρόνια Πολλά σε όλους!

Μια ακόμη πετυχημένη πολιτιστική δράση του Συλλόγου μας....

15 Δεκεμβρίου 2019 - Θέατρο "Ολύμπια": 110 γονείς και παιδιά του σχολείου μας παρακολούθησαν την εκπληκτική παράσταση "ΟΔΥΣΣΕΙΑ",  με ωραίες ερμηνείες, εξαιρετικά σκηνικά και υποβλητική μουσική!  

Φωτογραφικό υλικό εδώ!

Χτίζοντας Γέφυρες...

Ο Σύλλογος μας έδωσε και φέτος το παρόν, στην υπέροχη εορταστική εκδήλωση, που διοργάνωσαν μαθητές και μαθήτριες από όλες τις βαθμίδες του Σχολείου μας, στο πλαίσιο της Παγκόσμια Ημέρας Αναπηρίας. Πολλά μπράβο σε όλους τους διοργανωτές!

7 Δεκεμβρίου 2019: Μια αποκλειστική και οργανωμένη ξενάγηση για το Σύλλογό μας, στο Μουσείο του Ιδρύματος Γουλανδρή! 

Ένα υπέροχο απόγευμα για όλους!

Φωτογραφικό υλικό εδώ!

Δείτε και αυτό...

   Αγαπητοί γονείς,

   Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι μετά από πρόταση του Συλλόγου μας, ξεκινούν μαθήματα παραδοσιακών χορών για γονείς του Σχολείου μας. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020, και θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο στις 14.00-15.30, σε αίθουσα του ΔΑΙΣ, από την καθηγήτρια φυσικής αγωγής του Σχολείου και υπεύθυνη για την μαθηματική ομάδα των παραδοσιακών χορών κυρία Μαρία Τρομπέτα. 

   Προϋπόθεση για την έναρξη των μαθημάτων είναι η ομάδα να αποτελείται από τουλάχιστον δεκαπέντε άτομα. Το κόστος για την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι 20 Ευρώ/μήνα και για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος απαιτείται η εξόφληση των διδάκτρων για 6 μήνες προκαταβολικά στον ΑΣΕΔ.

   Δηλώσεις συμμετοχής στο email του Συλλόγου (sylgondimd1@gmail.com).

   Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί την υπέροχη παράδοση της Ελλάδας, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των χορών της, να διασκεδάσουμε και να γίνουμε μία μεγάλη χορευτική παρέα.

   Σας περιμένουμε!!!

Μας ενδιαφέρει!

6ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο!

Στις 28 Νοεμβρίου 2019 - 2 Δεκεμβρίου 2019, στη Βενετία με Θέμα: «Η Ιστορία συναντά τις Τέχνες, τα Γράμματα και την Τεχνολογία: Ο Άνθρωπος και η διαδρομή του από την Αναγέννηση στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο»

Συμμετέχουν  μαθητές του Λυκείου μας, υπό τον συντονισμό του Υπεύθυνου Λυκείου και Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Κου Νικολάου Α. Κούκη.

Τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Φέτος με..."Καρδιές για Όλους"! Συμμετέχουμε-Προσφέρουμε!

Christmas Bazaar 2019

Αγάπη είναι... το #DoukasBazaar2019, το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Αθλητικού Συλλόγου των Εκπαιδευτηρίων μας - ΑΣΕΔ! 

Το Σάββατο 23 & την Κυριακή 24 Νοεμβρίου η Δική μας Καρδιά χτυπά Γιορτινά, χτυπά Δυνατά, για τον ανθρωπιστικό και μη κεδοσκοπικό φορέα Coeurs pour Tous Hellas - "Καρδιές για Όλους" και τα παιδιά της Ελλάδας με συγγενή καρδιοπάθεια.

Θέατρο για όλους...

    Αγαπητοί γονείς, 

   Ο Σύλλογός μας, οργανώνει την επόμενη θεατρική μας εξόρμηση με την παράσταση "Οδύσσεια...Στον Πηγαιμό για την Ιθάκη», στο Θέατρο Ολύμπια (Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας - Ακαδημίας 59, 10679, Αθήνα), την Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, στις 11.30 πμ.

   Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά όλων των ηλικιών. Η τιμή του εισιτηρίου που πέτυχε ο Σύλλογός μας έχει διαμορφωθεί στα 12 Ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής στο email του Συλλόγου (sylgondimd1@gmail.com) έως τις 30/11/2019.

  Καλή διασκέδαση!

Αποτελέσματα Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 2019

Στις 11 Νοεμβρίου 2019, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η                    Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου !  

Εδώ μπορείτε να δείτε τα πεπραγμένα και τον απολογισμό του Συλλόγου 2018-2019!

9 Νοεμβρίου 2019:    Μια εξαιρετική παράσταση, μια αξέχαστη βραδιά για όλους!

  Μικρές Ιστορίες για Αγρίους !...Μια παράσταση που παρακολούθησαν περισσότεροι από 100 γονείς και παιδιά του σχολείου μας, στην εφηβική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.

   Μια εξαιρετική παράσταση με διαλόγους και μηνύματα που μας άγγιξαν όλους ! 

  Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας ! (Μπορείτε να δείτε εικόνες εδώ)


Η Συμμετοχή μας, η Δύναμή μας...

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18.00 μμ:

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ! Μάθε πως εδώ!

Γνωρίστε τις δράσεις μας...


Το Newsletter του Συλλόγου!

10 Νοεμβρίου 2019: Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας!

Τα παιδιά μας συμμετέχουν...

  Αγαπητοί γονείς,

  Για μία ακόμα χρονιά, ο Σύλλογος μας εξασφάλισε θέσεις για τον παιδικό αγώνα 1.200 μέτρων του Μαραθωνίου της Αθήνας, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019.

  Επιλογή μας ήταν και πάλι οι θέσεις θα διατεθούν, μέσω του Σχολείου, σε μαθήτριες και μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού.

  Η εμπειρία της συμμετοχής σε μία μεγάλη γιορτή πολιτισμού και αθλητισμού και του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι μοναδική για τα παιδιά!

Πάμε Θέατρο... 

  Αγαπητοί γονείς,

   Ο Σύλλογος Γονέων σας προσκαλεί να παρακολουθήσουμε μαζί την παράσταση «Μικρές Ιστορίες για Αγρίους», στο Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Ρεξ - Ισόγειο (Πανεπιστημίου 48), το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019, στις 21.00.

   Η Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου παρουσιάζει μια σύνθεση πάνω σε σύντομες ιστορίες του σπουδαίου σύγχρονου Γάλλου συγγραφέα και παιδαγωγού Μπερνάρ Φριό, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Σαββίδου.

     Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά ΣΤ' Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου (σας επισημαίνουμε ότι οι μαθητές της Α' Γυμνασίου είναι προγραμματισμένο να παρακολουθήσουν την παράσταση αυτή στα πλαίσια των μορφωτικών επισκέψεων του Σχολείου).

    Υπεύθυνη Εκδήλωσης : Ελένη Πάγκου - Γεωργίου, τηλ. 6944 153837

 • Την παράσταση μπορούν να παρακολουθήσουν μαζί μας και εξωσχολικοί φίλοι με τους γονείς τους.

Σας περιμένουμε!