Σκοπός της δημιουργίας του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Γονέων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα δημιουργήθηκε στοχεύοντας σε:


  • Συστηματική και οργανωμένη επαφή με τη διοίκηση και το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου
  • Συμβολή στην επίλυση προβλημάτων στη λειτουργικότητα του Σχολείου
  • Γνωριμία και συνεργασία των γονέων
  • Ενημέρωση των γονέων για εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα
  • Οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων
  • Υποστήριξη του Σχολείου στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το Σχολείο με την αξιοποίηση ειδικών γνώσεων των γονέων
  • Συνεργασία με Συλλόγους Γονέων άλλων ιδιωτικών Σχολείων
  • Παρεμβάσεις για την προστασία της ιδιωτικής Εκπαίδευσης