Μαζί μπορούμε περισσότερα...

Επιθυμία μας είναι η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων γονέων στο Σύλλογο.   Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα μπορούμε να χειριστούμε τα θέματα που μας απασχολούν. Γιατί, τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο!

Γίνετε μέλος ηλεκτρονικά κάνοντας "κλικ" στο κίτρινο πλαίσιο που ακολουθεί.